Paine-erolähettimet prosessiväliaineille

Paine-erolähettimet valvovat paine-eroa ja välittävät siitä sähköisen tiedon järjestelmään. Esimerkiksi kriittisissä kohteissa paine-eromittaus voidaan tehdä järjestelmän suodattimen yli. Mikäli suodatin alkaa tukkeutua ja paine-ero kasvaa, saadaan järjestelmään sähköinen hälytys huoltotoimenpiteitä varten.

Myös pinnan ja virtauksen mittauksessa

Koska paine-erolähettimet ovat hyvin tarkkoja ja mittaavat erittäin pieniä paine-eroja, niitä voidaan käyttää myös pinnan mittaukseen, joka perustuu nesteen hydrauliseen painoon. Varsinkin korkeapainejärjestelmissä tämä paine-eroon perustuva mittaus on erinomainen vaihtoehto muille pinnanmittaustavoille.

Myös paine-eroon perustuvissa virtausmittauksissa paine-erolähetin on oleellinen osa mittauksen tarkkuutta.

Likaaville väliaineille käytetään erilaisia kalvovälittimiä, joihin on saatavissa myös huuhteluventtiilit. Elintarviketeollisuudelle painelähettimet voidaan varustaa hygienialiitännöillä.

APLISENS ohjelmoitavat digitaaliset pietsoresistiivisellä tuntoelimellä varustetut paine-erolähettimet soveltuvat teollisuudessa moniin kohteisiin. Vakiona on digitaalinäyttö, jolloin laitteen virittäminen kentällä on mahdollista ilman ohjelmointilaitetta. Lähettimet voidaan toimittaa myös valmiiksi varustettuina 3-tai 5-tieventtiiliblokein.