Paineenpitoventtiilit höyrylle ja lauhteelle

Paineenpitoventtiilien tehtävänä on huolehtia siitä, että paine venttiilin tulopuolella pysyy ennalta määrätyllä tasolla. Mikäli se pyrkii nousemaan liian korkeaksi, avautuu venttiili ja päästää painetta jättöpuolelle. Tulopuolen paineen ollessa alle asetusarvon, paineenpitoventtiili on kiinni.

Paineenpitoventtiilit soveltuvat höyrylle, nesteille ja kaasuille.

Kaksi toimintaperiaatetta

Paineenpidossa voidaan valita halutaanko käyttää venttiilejä, joissa paineensäätö tapahtuu linjaston tulopaineen ja venttiilin säädettävän sulkujousen funktiona kuten NIEZGODKA paineenpitoventtiileissä.

Toinen hieman tasaisempi toimintatapa on GESTRAn malleissa, joissa paineen säätö tapahtuu lisäämällä tai vähentämällä jousivoimaa säätörenkaasta impulssiputken kautta tulevaa painetta vastaan. Impulssiputki on venttiilien ensiöpuolella.