Paineenpitoventtiilit

Paineenpitoventtiilien tehtävänä on huolehtia siitä, että paine venttiilin jälkeen pysyy ennalta määrätyllä tasolla. Mikäli se pyrkii putoamaan, avautuu venttiili ja päästää järjestelmään lisää painetta. Muussa tapauksessa se on kiinni.

Paineenpitoventtiilit soveltuvat höyrylle, nesteille ja kaasuille.

Kaksi toimintaperiaatetta

Paineenpidossa voidaan valita halutaanko käyttää venttiilejä, joissa paineensäätö tapahtuu linjaston tulopaineen ja venttiilin säädettävän sulkujousen funktiona kuten NIEZGODKA paineenpitoventtiileissä.

Toinen hieman tasaisempi toimintatapa on GESTRAn malleissa, joissa paineen säätö tapahtuu lisäämällä tai vähentämällä jousivoimaa säätörenkaasta impulssiputken kautta tulevaa painetta vastaan. Impulssiputki on venttiilien ensiöpuolella.