Varolaitteet prosessiväliaineille

Varolaitteet ovat järjestelmien turvalaitteita, jotka ovat asetettu toimimaan silloin, kun prosessissa tapahtuu jotain suunnittelematonta tai kun ihminen tekee inhimillisen virheen.

Inhimillinen virhe voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun aletaan huoltamaan linjaa, jonka kuvitellaan olevan paineeton.

Näiden "hanskavirheiden" estämiseen ohjelmistossamme on lukuisia ratkaisumalleja yksinkertaisista Master Lock vaijerilukoista ja käsipyörän suojakoteloista Interlock-turvalukituksiin, joissa edustamme Sofis-konserniin kuuluvia Smith Flow Controlia ja Netherlocksia. Sofiksella on turvalukitusten ohessa lukuisia operointiin liittyviä apulaitteita kuten sähköiset ja pneumaattoset operointityökalut, kaukokäyttö- ja venttiilien osaiskutestilaitteet.

Perinteisempiä varolaitteita tuoteohjelmassamme edustavat ARI ARMATUREN sekä NIEZGODKA, joilla on täysi varo- ja alipaineventtiiliohjelma. Tätä täydennämme ZOOK varolevyohjelmalla.

Protegon tuoteohjelmassa on säiliöiden hengitysventtiilit sekä liekinestimet.

Pakettia täydentää ONIS pikasokeointilaitteet, joiden avulla linjaston sokeointi voidaan tehdä jopa muutamassa sekunnissa, jolloin se on turvallisempi kuin perinteinen lyöntisokea.