Höyrynmuuntoasemat

Voimalaitoksien prosesseissa höyry tuotetaan yleensä tulistetuksi, jotta se ei lauhdu siirtolinjastossa tarpeettomasti vaan säilyy höyrynä. Tulistetun höyryn lämmönsiirtokyky on kuitenkin vaatimaton verrattuna kylläisen höyryn lämmönsiirtokykyyn  ja siksi se tulee jäähdyttää vastaamaan lähelle kylläisen höyryn painetta vastaavaa lämpötilaa. Tämä on mahdollista tehdä höyrynmuuntoasemassa.

Tarkkuus ratkaisee valittavan jäähdytystavan

Tulistetun höyryn jäähdytys tehdään tavallisimmin niin, että höyryn joukkoon ajetaan hallitusti jäähdytysvettä. Jäähdytysvesi ruiskutetaan joko suoraan venttiilipesään tai heti venttiilin jälkeen. Toiminto on suhteellisen yksinkertainen ja varmatoiminen.  Jäähdytysveden lisäämisellä päästään parhaimmillaan +3 C lämpötilaan kylläisestä höyrystä.

Usein höyrynmuuntoasema varustetaan erillisellä laajennuksella, joka on sijoitettu heti venttiilin jälkeen.  Se mahdollistaa alenevassa paineessa tapahtuvan höyryn paisumisen.  Laajennus pidentää venttiilin käyttöikää ja auttaa äänitason hallinnassa.

Vaaditusta jäähdytyksen tarkkuudesta sekä veden määrästä riippuen jäähdytysvesi ohjataan laajennusosaan eri tekniikoilla.  Se voidaan sumuttaa höyryn sekaan vesihöyrynä tai höyry voidaan ajaa vesikalvon läpi.  Laajennusosaan voidaan tarpeen mukaan lisätä reikälevyjä/vaimentimia, jotta virtausnopeus voidaan pudottaa hallitusti melutason alentamiseksi.

Mikäli prosessi vaatii täysin kylläistä höyryä, se voidaan tuottaa erillisellä höyrynjäähdytyskoneikolla.
Lisätietoja www.konwell.fi/fi/tuotteet/hoyry-ja-lauhde/teollisuusventtiilit/sailiot/hoyrynjaahdytyssailio