Täydellä höyryllä – Oy Konwell Ab:n tarina
 
Täydellä höyryllä – Oy Konwell Ab:n tarina

Teollisuusarmatuureja vuodesta 1982

Oy Konwell Ab aloitti toimintansa vuonna 1982 teollisuusventtiilien maahantuontiyrityksenä ja komponenttikauppiaana. Vuosien saatossa perheyritys on kasvanut energiaratkaisujen asiantuntijaksi, joka tarjoaa myös kattavat huoltotoiminnot sekä monipuolista koulutusta. Vahva osaaminen, laadukkaat tuotteet sekä luotettava ja joustava palvelu ovat muodostaneet Konwellin toiminnan perustan.

Päämiesten ehdotus

1980-luvun alussa teollisuusventtiilejä valmistavat saksalaisyritykset Gestra ja ARI-Armaturen tekivät Oy Alkas Ab:n palveluksessa työskennelleelle Tom J. Heinäselle ehdotuksen. Jos Heinänen perustaisi oman yrityksen, olisivat saksalaiset päämiehet valmiita siirtämään edustuksensa Alkakselta Heinäselle.

Gestra ja ARI olivat jo tehneet läpimurtonsa Suomessa, mutta molemmat näkivät markkinoilla kasvupotentiaalia, jota ei Alkaksessa osattu hyödyntää. Yhteistyö Heinäsen kanssa oli sujunut hyvin 1970-luvun alkuvuosista lähtien, ja saksalaisyritykset olivat valmiita tukemaan taloudellisesti yrityksen alkutaivalta.

Tom J. Heinänen vierellään ARI-Armaturenin Ulrich Fock. (Oy Konwell Ab)

Tom J. Heinänen vierellään ARI-Armaturenin Ulrich Fock. (Kuva: Oy Konwell Ab)

Oy Konwell Ab perustetaan

Tom J. Heinänen perusti Oy Konwell Ab:n yhdessä vaimonsa Rauha Heinäsen kanssa vuonna 1982. Ensimmäiset toimitilat sijaitsivat Helsingin Pitäjänmäellä Takkatiellä, mistä yritys muutti 1988 viereiseen Konalan kaupunginosaan osoitteeseen Hankasuontie 11 A.

Alkuvuosina Konwell työllisti yrittäjien lisäksi neljä henkilöä, jotka siirtyivät Heinäsen pyynnöstä Alkaksen palveluksesta Konwellin palkkalistoille. Tästä ydinjoukosta peräti kolme työskenteli Konwellilla aina eläkkeelle jäämiseensä saakka.

Myös pitkäaikaiset päämiessuhteet ovat olleet Konwellin liiketoiminnalle tärkeitä. Gestran ja ARI-Armaturenin tuotteet muodostivat alusta lähtien Konwellin kivijalan. Vuosien saatossa yritys hankki lisäksi uusia päämiehiä, joiden tuotteet täydensivät tuoteohjelmaa ja täyttivät tiukat laatukriteerit.

Messut olivat Konwellille tärkeä kohtaamispaikka, jossa esiteltiin yrityksen tuotteita ja visuaalista ilmettä. (Oy Konwell Ab)

Messut olivat Konwellille tärkeä kohtaamispaikka, jossa esiteltiin yrityksen tuotteita ja visuaalista ilmettä. (Kuva: Oy Konwell Ab)

Myyntikonttori Kouvolaan

Ensimmäinen myyntikonttori perustettiin Kouvolaan vuonna 1987. Se palveli erityisesti metsäteollisuuden asiakkaita, joista monet sijaitsivat Itä-Suomessa.

Konwell on palvellut vuosien varrella laajalti niin suuria kuin pieniäkin yrityksiä. Myyntimiehet kiersivät ympäri Suomea ja etsivät asiakkaita sieltä mistä höyrynkäyttäjiä löytyi - aina pienistä pesuloista sellu- ja paperitehtaisiin, öljynjalostamoihin ja voimalaitoksiin. 1980-luvulla kotimainen tekstiiliteollisuus oli vielä voimissaan, ja Konwell myi paljon lauhteenpoistimia sittemmin Suomesta kadonneisiin tekstiilitehtaisiin.

Metsäteollisuuden laitokset olivat Konwellille merkittäviä asiakkaita etenkin 1980- ja 1990-luvuilla. (Kauko Laine 1980/Lusto – Suomen Metsämuseo)

Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n Kaipolan paperitehdas vuonna 1980. Metsäteollisuuden laitokset olivat Konwellille merkittäviä asiakkaita etenkin 1980- ja 1990-luvuilla. (Kuva: Kauko Laine 1980/Lusto – Suomen Metsämuseo)

Tytäryhtiö Baltian markkinoille

Tytäryhtiö OÜ Konwell ES perustettiin Tallinnaan Viron itsenäistymisen jälkeen vuonna 1992. Baltian maissa oli kysyntää palvelevalle teollisuusventtiiliyritykselle, ja tytäryhtiön kautta Konwell sai Gestran edustuksen Baltian maissa sekä ARI-Armaturenin edustukset Virossa ja Latviassa.

Konwell Eesti on toteuttanut Virossa paperikoneiden sekä höyrykattilalaitosten modernisointiprojekteja yhteistyössä Helsingin toimiston kanssa. Maltillisesti kasvanut tytäryhtiö on vakiinnuttanut paikkansa Baltian markkinoilla, ja nykyisin Tallinnassa työskentelee viisi henkilöä.

Konwell kartoitti liiketoiminnan edellytyksiä Neuvostoliiton ikeen alta itsenäistyneessä Virossa 1990-luvun alussa ja perusti tytäryhtiön Tallinnaan vuonna 1992. (Oy Konwell Ab)

Konwell kartoitti liiketoiminnan edellytyksiä Neuvostoliiton ikeen alta itsenäistyneessä Virossa 1990-luvun alussa ja perusti tytäryhtiön Tallinnaan vuonna 1992. (Kuva: Oy Konwell Ab)

Liiketoiminnan uudet tukijalat

1990-luvun puolivälissä Konwell ryhtyi laajentamaan palvelutarjontaansa höyry- ja lauhdeosaamisen lisäksi myös muiden prosessiväliaineiden vaatimiin tuotteisiin. Samalla Konwell kasvatti asiakaskuntaansa matalapainehöyryn käyttäjistä myös korkeapainehöyryä hyödyntäviin laitoksiin.

Tuoteohjelmaa kasvatettiin asiakkaiden tarpeiden pohjalta, minkä johdosta Konwell pystyi palvelemaan yhä useampia vaativia teollisuuden aloja ja tarjoamaan entistä kattavampia kokonaistoimituksia. Yksi merkittävä asiakasryhmä oli loistoristeilijöitä Suomessa valmistanut laivateollisuus, jolle Konwellin palvelutarjonnasta löytyi venttiilien lisäksi myös asiantuntevia suunnittelupalveluita.

Konwell perusti oman huolto-osaston vuonna 1997. Huoltotoimintojen ohella Konwell laajensi myös koulutustarjontaansa. Höyry- ja lauhdealaa käsittelevän koulutuksen kysyntä lisääntyi 1990-luvulta lähtien, kun höyrytietämystä poistui asiakasyrityksistä eläkkeelle jäävien tai muihin tehtäviin siirtyvien ammattilaisten mukana.

Tom J. Heinänen esitelmöi Konwellin Hankasuontien tiloissa. (Oy Konwell Ab)

Tom J. Heinänen esitelmöi Konwellin Hankasuontien tiloissa. (Kuva: Oy Konwell Ab)

Katse kohti valmistavaa teollisuutta

Vuosituhannen vaihdetta lähestyttäessä Konwellissa ennakoitiin Suomen teollisuudessa tapahtuvia rakennemuutoksia. Metsäteollisuuden merkityksen uskottiin vähenevän, minkä seurauksena Konwellin vuoden 1999 strategiapalaverissa päätettiin myynnin painopistettä siirtää valmistavan teollisuuden asiakkaisiin ja kokonaistoimituksiin. Uuden strategian onnistuminen edellytti tuoteohjelman kasvattamista ja monipuolistamista entisestään.

Päätös oli yksi suurimpia käännekohtia Konwellin historiassa. Yrityksen liikevaihto lähti merkittävään kasvuun uuden vuosituhannen alkupuolella. Konwell teki ennätystulosta vuonna 2008, jolloin Yhdysvalloista alkanut finanssikriisi iski Suomeen. Hetkellisen pudotuksen jälkeen Konwellin vahva kasvu jatkui, ja valmistava teollisuus on vakiinnuttanut asemansa yrityksen merkittävänä asiakasryhmänä.

. Monet Suomessa valmistetut loistoristeilijät varustettiin Konwellin tuotteilla. (Roni Lehti, Str 2013/Lehtikuva)

Loistoristeilijän vesillelasku STX Finlandin Turun telakalla 2014. Monet Suomessa valmistetut loistoristeilijät varustettiin Konwellin tuotteilla. (Kuva: Roni Lehti, Str 2013/Lehtikuva)

Konwell muuttaa uusiin tiloihin

Hankasuontien toimitiloja oli uudistettu yrityksen kasvaessa, mutta pidemmän päälle ne eivät riittäneet. 2010-luvun taitteessa uudet toimitilat löytyivät parin kilometrin päästä osoitteesta Ruosilantie 10, ja muuttamaan päästiin vuoden 2011 aikana.

Ruosilantiellä on panostettu etenkin varastotoimintojen kehittämiseen, koska myyntiartikkelien määrä on kasvanut yrityksen laajenemisen myötä. Sujuvat logistiset toiminnot ovat tärkeitä myös laadukkaan asiakaspalvelun kannalta. Lisäksi ympäristönäkökohdat on otettu huomioon pakkausmateriaalien kierrätyksessä.

Konwell muutti osoitteeseen Ruosilantie 10 vuonna 2011. (Juho Kuva)

Konwell muutti osoitteeseen Ruosilantie 10 vuonna 2011. (Kuva: Juho Kuva)

Sukupolvenvaihdos toteutuu 

2010-luvun vaihteessa sukupolvenvaihdos tuli Konwellissa ajankohtaiseksi. Tom ja Rauha Heinäsen lapsista Pia ja Kai jatkoivat vanhempiensa työtä perheyrittäjinä toisessa polvessa. Pia Heinäsestä tuli Konwellin toimitusjohtaja ja Kai Heinäsestä varatoimitusjohtaja vuoden 2013 alusta.

Alan koulutuksen saaneet sisarukset olivat ehtineet työskennellä Konwellilla myynti-insinööreinä jo useamman vuoden ajan. Sukupolvenvaihdos sujui kitkattomasti koko perheen tukemana, ja yrityskauppaprosessin lopputuloksena Konwell siirtyi Pia Heinänen-Alasaaren ja Kai Heinäsen omistukseen 2020-luvun taitteessa.

Toisen polven yrittäjät sisarukset Kai ja Pia Heinänen sekä Konwellin perustajat Tom ja Rauha Heinänen. (Oy Konwell Ab)

Toisen polven yrittäjät sisarukset Kai ja Pia Heinänen sekä Konwellin perustajat Tom ja Rauha Heinänen. (Kuva: Oy Konwell Ab)

Konwellin uusi strategia

Vuonna 2015 yritykselle laadittiin uusi strategia, jolla brändättiin Konwellia entistä vahvemmin kokonaisvaltaisten prosessien toimittajana ja energiaratkaisujen asiantuntijana.

Asiantuntijuus- ja palveluperinteestään tunnettu yritys pyrki uuden strategian myötä profiloitumaan entistä voimakkaammin alansa edelläkävijänä, joka tarjoaa asiakkailleen suunnittelun, asennuksen ja huoltotoimintojen ohella myös koulutuspalveluja. Konwell jakaa osaamistaan avoimesti sitä tarvitseville ja vahvistaa näin myös omaa asiantuntijuuttaan.

Konwellin ständi Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestetyillä Energiamessuilla lokakuussa 2022. (Juho Kuva)

Konwellin ständi Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestetyillä Energiamessuilla lokakuussa 2022. (Kuva: Juho Kuva)

Kattavasti kaasulaitepuolelle

Oy Konwell Ab osti Kaasulaite Lennart Wikström Oy:n liiketoiminnan vuonna 2021, mikä laajensi yrityksen tuoteportfoliota kaasujärjestelmien osalta. Yrityksen ensimmäinen liiketoimintakauppa oli osoitus Konwellin halusta kasvaa, ja se vahvisti myös yrityksen asemaa energiaratkaisujen edelläkävijänä. Kaksi vuotta myöhemmin Konwell syvensi entisestään kaasualan tietotaitoaan ostamalla Fingas Oy:n liiketoiminnan.

Energiakaasut ovat tärkeä osa teollisuuden energiamurrosta ja vihreää siirtymää kohti vetytaloutta, ja niihin liittyvien teknologioiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Laajentuminen kaasulaitepuolelle on siten osa luonnollista jatkumoa Konwellin pitkäaikaiselle työlle energiatehokkuuden asiantuntijana ja palveluntarjoajana.

Teollisuudessa etsitään jatkuvasti kestävämpiä energiaratkaisuja fossiilisten polttoaineiden korvaajiksi. (Koski Syväri 2016)

Teollisuudessa etsitään jatkuvasti kestävämpiä energiaratkaisuja fossiilisten polttoaineiden korvaajiksi. (Kuva: Koski Syväri 2016)

Konwell vuonna 2023

Konwell on kasvanut neljässäkymmenessä vuodessa komponenttikauppiaasta kokonaisvaltaiseksi energiaratkaisujen asiantuntijaksi, joka jatkaa vastuullista työtään perheyrityksenä jo toisessa polvessa.

Vuonna 2023 Oy Konwell Ab:n toimipisteet sijaitsevat Helsingin lisäksi Kouvolassa, Nokialla, Oulussa ja Kuopiossa. Näiden lisäksi asiakkaita palvelevat myös Kotkan huoltopiste sekä Tallinnan tytäryhtiö. Koko konserni työllistää noin 40 henkilöä.

Konwellin 40-vuotista taivalta juhlistettiin ravintola Savoyssa syyskuussa 2022. (Marcel Hägglund)

Konwellin 40-vuotista taivalta juhlistettiin ravintola Savoyssa syyskuussa 2022. (Kuva: Marcel Hägglund)

 

Tekstit: Niina Hägg, Oy Spiritus Historiae Ab