Puhuttaessa venttiilien lukituksista, niin Interlock turvalukko on käytännössä ainoa tapa, millä voidaan varmistaa että venttiili on lukittuna täysin auki tai täysin kiinni. Sillä avain ei lähde lukosta kuin venttiilin ollessa jommassakummassa ääriasennossa. Kun tähän ominaisuuteen lisätään uudet avaimenhallintamahdollisuudet, avautuu meille rajattomat mahdollisuudet.

Tässä videossa kerrataan Interlock turvalukon käyttömahdollisuudet ja ominaisuudet

 

Perinteisessä mallissa lukkolaitteiden avaimet ovat erillisessä avainkaapissa, mikä itsessään on jo erinomaisen toimiva malli. Etenkin kun avaimet ovat värikoodattuja, nähdään esimerkiksi yhdellä silmäyksellä onko prosessin venttiilit niin sanotussa oletusasennossa, vai poikkeaako jonkin avaimen väritys normaalista. Tällöin on helppo tarkistaa avaimen positioinnista, mikä venttiili on kyseessä. Värikoodauksen kertoen edelleen millaista operointia venttiilille tai venttiilisekvenssille ollaan suoritettu.

Avainkaappi on kuitenkin fyysinen kokonaisuus, vaatii vähintään näköhavainnon ja on sidoksissa yhteen sijaintipaikkaan. Toiminnallisesti voi olla viisasta sijoittaa avainkaappi lähelle prosessia, jotta itse operointi tapahtuu ilman turhia askeleita.

Kuitenkin tieto venttiilien asennosta saatetaan haluta ihan toisaalle, missä hallitaan kokonaisprosessia.

Tämä on tänä päivänä hyvin yksinkertaista järjestää. Myös niin, että tieto ohjautuu useaan pisteeseen, joko asiakkaan omaan hallintajärjestelmään tai tietokoneeseen kytkettyyn ohjelmaan.

Avaintehallintajärjestelmä kerää informaatiota

Toinen ”puute” perinteisessä avainkaapissa on se, että periaatteessa kaikki joilla on oikeus avata kaappi, saavat minkä tahansa avaimen käyttöön. Uusissa avainhallintajärjestelmissä on mahdollista määrittää kenellä on oikeus ottaa avain. Ja myös niin, että toiminnosta jää informaatio järjestelmään.
Tämän toteutukseen on useita mahdollisuuksia.
Kaappi, ja erilliset avaimet voivat olla esimerkiksi PIN-koodin takana, mikä pitää syöttää ennen kuin avainkaappi avautuu (tai jokin tietty avain vapautuu). Toisaalta sama ”kulkulupa” voidaan tallentaa esimerkiksi operaattorin henkilökorttiin, mikä tallentaa järjestelmään myös informaation käyttäjästä. Tai tunnistus voi olla sormenjäljestä, kasvojentunnistus ominaisuuden mukaisesti tai…

Avaintenhallintajärjestelmä pakottaa virheettömään operointiin

Tai järjestelmä voidaan luoda niin päin toimivaksi, että lupa operointiin annetaan toisaalta, esimerkiksi valvomosta tai käytönvalvojan koneelta.  Operaattorille voidaan antaa puhelimeen ohjeen käydä vaihtamassa tupla-varoventtiilin virtaus toisinpäin, niin että toinen varoventtiileistä saadaan huoltoon, mutta voidaan olla varmoja, että toinen varoista on auki. Operaattori saa henkilökortilla avainkaapin auki, ja valvomosta ollaan vapautettu vain ja ainoastaan se avain millä sekvenssi voidaan aloittaa. Kun operaattorin on suorittanut sekvenssin loppuun ja tuonut sen päättäneen avaimen kaappiin, siirtyy tieto operoinnin suorittamisesta välittömästi järjestelmään. Ja niin halutessa myös sähköisessä prosessikaaviossa nähdään mitkä venttiilit ovat auki ja mitkä kiinni.


 
 Katso myös Netherlocksin esittelyvideo avaintenhallintajärjestelmästä. 

Yhtälailla näin saadaan järjestelmään luotua myös huoltopäiväkirja. Sillä kun järjestelmään on syötetty tieto, että jokin varoventtiili operoidaan kiinni huollon vuoksi, niin yhtä lailla sinne voidaan kirjata, kun huolto on suoritettu ja sekvenssi palautetaan ns. oletusasemaan.

Avaintenhallintajärjestelmä luo hallittuja kokonaisuuksia

Toinen avaintenhallintajärjestelmän sovellusmahdollisuus voisi olla vaikkapa autolastauksessa. Kuski saapuu lastauspaikalle ja valvomosta vapautetaan hänelle lastausalueella olevasta avainkaapista vain ja ainoastaan sen avain, jota hän tarvitsee avatakseen venttiiliin suorittaakseen lastauksen tai purun. Järjestelmä voidaan luoda niin, että lähteäkseen lastauspaikalta hänen on operoitava sama venttiili takaisin oletusasentoon ja tuotava avain takaisin avainkaappiin. Vasta avaimen palautus antaa signaalin auton edessä olevalle puomille nousta ylös ja auto pääsee poistumaan. Valvoja on koko ajan tietoinen prosessista, vaikka on fyysisesti kaukana lastauspaikasta.

Myös nykyisiin olemassa oleviin avaimiin voidaan integroida siru, mikä mahdollistaa osan näistä ylläolevista toiminnoista. Tai vaikkapa avaimen GPS-tunnistuksen. Mutta lukitusjärjestelmän käyttöönotto vaatii avainkaapin uusimista, mikä luonnollisesti tulee

nopeasti takaisinmaksetuksi tehokkaampana prosessin hallintana ja edelleen käyttöturvallisuuden kasvuna.

Tutustu myös, kuinka Interlock turvalukko toimii sekä lue lisää kotisivuiltamme.

Annan lisäksi mielelläni lisäinformaatiota. 

  • Interlock
  • venttiilien turvalukitukset