Varoventtiilit kaasuille ja polttoaineille

Varoventtiilien tehtävänä on päästää prosessista paine pois, mikäli se nousee korkeammaksi kuin venttiiliin säädetty asetuspaine. Asetuspaine tuotetaan jousen avulla, joka on puristettu jousilevyjen väliin. Jousilevyn yläpää on lukittu, jolloin voima vaikuttaa vain alaspäin. Mikäli keilan alapuolella paine nousee jousivoimaa korkeammaksi, avautuu varoventtiili. Varoventtiilin sulkeutuminen tapahtuu 10…30 % asetuspaineen alapuolella, siksi operointipaine ei saa olla liian korkea. Katso Youtuben Konwell Akatemia -kanvalta webinaari jousikuormitteisista varoventtiileistä.

Ohjelmassa on päämiestemme ARI Armaturenin ja Niezgodkan laaja varoventtiiliohjelma: sekä matala- että korkeanousuiset varoventtiilit, venttiilit avoimella ja suljetulla pesällä, huput avoimesta kaasutiiviiseen malliin. Kattava valikoima takaa sopivan mallin löytymisen höyry-, neste- ja kaasukäyttöön.


Paljetiiviste vastapaineeseen

Dynaaminen ja/tai staattinen vastapaine ei saa ylittää 10 % asetuspaineesta. Mikäli tätä ei voida välttää, varoventtiili voidaan varustaa paineentasauspalkella.

Mitoitamme ja valitsemme asiakkaillemme käyttökohteeseen sopivat varoventtiilit.

Pidämme hyvää puskurivarastoa erimallisista rungoista ja jousista. Viritämme kiiretoimituksissa venttiilit nopeasti ja luotettavasti haluttuun asetuspaineeseen. Toimimme yhteistyössä tarkastuslaitosten kanssa, jolloin vastaanottotodistukset ovat saatavissa myös varastotoimituksiimme. Varoventtiilihuollot onnistuvat myös meidän kauttamme.