Venttiilien turvalukitukset

Turvalukitusten osalta pääyhteistyökumppanimme on Sofis- konserni, johon kuuluu tutut brändit Smith Flow Control ja Netherlocks.
Toisaalla välitämme asiakkaillemme myös Masterlock- tuotteita.

Kun puhutaan turvalukituksesta yleensä, niin lähtöajatus on siinä, että venttiilin operointi on tavalla tai toisella estetty. Estolla pyritään välttämään inhimillisiä niin sanottuja ”hanskavirheitä”, kun syystä tai toisesta operoidaan väärää venttiiliä tai oletetaan venttiilien olevan tietyssä sovitussa asennossa.

Interlock- turvalukitus, minkä esittelemme alasivulla yksityiskohtaisemmin takaa, että venttiili on ennalta sovitussa ääriasennossa. Venttiilin päällä on erillinen lukkolaite ja se toimii yksilöidyllä avaimella. Avainta säilytetään ennalta sovitussa paikassa ja operointiohjeen saatuaan operaattori saattaa operoida vain ja ainoastaan tuon kyseisen venttiilin – ääriasennosta toiseen.

Masterlock- turvalukitus on asteen kevyempi lukitustapa. Siinä venttiili lukitaan esimerkiksi ketjuvaijerilla, ja myös siinä vaijeri voidaan lukita erillisellä avaimella.
Poiketen Interlockista, ei Masterlock takaa venttiilin asentoa eikä sillä voida luoda ketjutuksia, sekvenssejä.

Katso videolta Imnterlockin ja sekvenssin toiminta-ajatus.

 

Mitä tarkoitetaan pakkosekventoinnilla.

Se tarkoittaa sitä, että tietyissä prosesseissa on ahdottoman tärkeää operoida venttiilit tietyssä, ennaltasovitussa järjestyksessä.
Yksi tyypille tapaus on tuplavaroventtilijärjestelmä, eli kohteessa kaksi varoventtiiliä, joista toinen auki ja toinen varalla.
Kun auki oleva varoventtiili otetaan huoltoon, on tärkeää avata ensin toinen varoventtiili, ennen kuin toinen voidaan sulkea.

Interlockilla voidaan luoda vaikka kuinka monipuolisia sekvenssejä, jotka toimivat vain ja ainoastaan ennaltamäärätysti. Hanskavirheen mahdollisuutta ei ole.

Lukitus sopii kaikkiin venttiilimalleihin ja nimelliskokoihin ja se on helppo asentaa myös jälkikäteen.

Turvalukitukset soveltuvat myös kryogeenisovelluksiin.
Tällöin ne nostetaan erillisellä jatkokaralla hieman venttiilien yläpuolelle, jolloin väliaineen kylmyys ei nouse Interlock-lukkolaitteelle.

Katso sekvenssiesimerkki

Lisätietoa turvalukituksista Konwell webinaarista INTERLOCK LUKKOLAITTEET