LIEKKI on syttynyt - KONWELL ja Suomen Kaasuyhdistys yhteistyöhön
Poliittiset linjapäätökset ohjaavat teollisuuden polttoainekäyttöä matalamman emissiotason omaaviin polttoaineisiin. LNG:n käyttö teollisuuden ja laivateollisuuden kasvavana energianlähteenä on tästä hyvä esimerkki.

 

Hallitus julkaisi nyt toukokuussa uuden esityksen maakaasumarkkinalain vapauttamisesta mikä mahdollistaa maakaasumarkkinoiden avautumisen ja uudistamisen. Tätä edesauttaa Baltic Connector- kaasuputkiyhteys Suomen ja Baltian välillä joka on tarkoitus avata vuonna 2020. Tämän putkistoyhteyden tarkoitus on luoda Suomen ja Baltian maiden yhteiset kaasumarkkinat. Uusi laki luo myös vahvaa pohjaa LNG:n ja biokaasumarkkinoiden pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Meillä on ilo kertoa, että Konwell solmi keväällä yhteistyösopimuksen Suomen kaasuyhdistyksen kanssa. Suomen kaasuyhdisty on kaasualan edunvalvoja ja asiantuntija, joka on vahvasti mukana kehittämässä Suomen kaasualaa suuntaan, jossa maakaasua, nesteytettyä maakaasua, biokaasua ja muita uusiutuvia energiakaasuja hyödynnetään moni-puolisesti kautta maan. Yhdistys järjestää myös kattavia kursseja kuten nyt 27-28.9.2017 järjestettävä kaasualan perusteet ja käytön valvonta kurssin http://www.kaasuyhdistys.fi/sisalto/suomen-kaasuyhdistyksen-tilaisuudet. Konwellin laajaa teollisuusventtiili ja kenttälaitteiden asiantuntemusta tullaan hyödyntämään edellä mainitulla kurssilla. Koulutussisältö ottaa kantaa kaasun laitetekniikkaan ja erityisesti niihin ominaisuuksiin mitä tulee ottaa huomioon, kun venttiileitä ja kenttälaitteita suunnitellaan kaasujärjestelmiin. Asioita käsitellään teknisestä sekä säädösnäkökulmasta.

Konwell on myös panostanut voimakkaasti yleiseen koulutustarjontaamme ja siitä esimerkkinä kattavat koulutusohjelmat ovat saaneet höyry & lauhdekurssien kaveriksi LIEKKI kurssin. Kyseessä on tiivis peruskoulutuspaketti, jossa opitaan tuntemaan erilaiset polttoaineet ja energiakaasut sekä niiden laitevalintaan liittyvät ominaisuudet ja säädökset. Tutustua täältä tarkemmin kyseiseen kurssiin, https://www.konwell.fi/fi/koulutukset/kurssit/74-neste-ja-kaasupolttoainekurssi.

Mikäli et saa Konwell uutiskirjeitä, niin laita infoa ja lisäämme sinut listoille, niin saat viimeisimmät uutiset mm. tulevista koulutuksistamme sekä muut ajankohtaiset uutiset.

Mukavaa syksyä kaikille!