Kaasu- ja polttoainekurssi Liekki

LIEKKI-kurssi on tiivis peruskoulutuspaketti, jossa opitaan tuntemaan erilaiset polttoaineet ja energiakaasut sekä niiden laitevalintaan liittyvät ominaisuudet ja säädökset.

Koulutusohjelmaan on sisällytetty tietoa perinteisempien polttoaineiden lisäksi myös LNG:stä, uudenaikaisista biopohjaisista kaasuista sekä alkoholeista. Koulutuksen käyneet tuntevat polttoaineet sekä niiden hallintaan tarvittavat venttiilit, mitta- ja turvalaitteet.

Laitenäkökulma asioihin

LIEKKI-kurssilla lähestymme kaasu- ja polttoainepiirejä käytännönläheisestä näkökulmasta. Kurssilla opitaan ymmärtämään miten omilla valinnoilla voi vaikuttaa turvallisuuteen ja tehokkuuteen. Oman mausteensa kurssin sisältöön antavat osallistujat itse; pidämme ilmapiirin vapautuneena, jotta kurssilaiset pääsevät aktiivisesti osallistumaan keskusteluun ja jakamaan omia kokemuksiaan.

Kenelle

Koulutus on suunnattu energiakaasujen ja polttoaineiden kanssa työskenteleville käytönvalvojille, operaattoreille, suunnittelijoille ja kunnossapitohenkilöille.

Koulutus on rakennettu siten, että melko kevyilläkin perustiedoilla voi tulla mukaan. Aiheita käsitellään kuitenkin niin yksityiskohtaisesti, että myös pidempään alalla toimineet saavat itselleen uutta tietoa.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujien ymmärrystä energiakaasu- ja nestepolttoainejärjestelmistä sekä niissä käytettävistä laitteista. Syvempi osaaminen auttaa heitä kehittämään työympäristöään entistä laadukkaammaksi, turvallisemmaksi ja tuottavammaksi.

Lue tuorein asiakasarvio kevään 2018 LIEKKI-koulutuksesta.

Myös räätölöidyt koulutukset

LIEKKI-koulutuksen materiaalin ympärille rakentuen, järjestämme myös räätälöityjä TUIKKU-koulutuksia, jotka voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa ja syventää asiakkaan haluamaan suuntaan.

Lisätiedot: Matti Toikka, puh. 040 500 4746, matti.toikka@konwell.fi

Ilmoittautumiset: Kaija Airaksinen, puh. 09 89464818, 040 5800904, kaija.airaksinen@konwell.fi

 

Kurssin sisältö
  • Perinteiset polttoaineet
  • LNG, biopohjaiset kaasut ja alkoholit
  • Polttoaineiden hallintaan tarvittavat venttiilit, mitta- ja turvalaitteet
  • ATEX-direktiivi
  • Ruosilantie 10, 00390 Helsinki
  • 27.3.2019–28.3.2019
  • 680,-/henkilö/kaksi päivää €
    + alv 24%
Kouluttajat
Matti Toikka
Tekninen asiantuntija