Kaasu- ja polttoainekurssi Liekki

LIEKKI on kaksipäiväinen kurssi, jonka käyneet ymmärtävät paremmin kaasu- ja polttoainejärjestelmiä sekä tuntevat polttoainevirtojen hallintaan tarvittavat venttiilit, mitta- sekä turvalaitteet. Kurssilla hankittu osaaminen parantaa laitoksen turvallisuutta ja käytettävyyttä.

Kurssilla opitaan tuntemaan erilaiset polttoaineet ja energiakaasut, mukaan lukien LNG, sekä niiden laitevalintaan liittyvät ominaisuudet ja säädökset. Koulutuksen käyneet tuntevat polttoaineet sekä niiden hallintaan tarvittavat venttiilit, mitta- ja turvalaitteet.

Järjestelmäasiantuntemus ja oikea laitevalinta parantavat turvallisuutta

Teoriaosuus sisältää asiaa väliaineista, laitteista sekä turvallisuudesta.  Tietämystä lähdetään rakentamaan polttoaineisiin liittyvistä fysikaalisista ilmiöistä edeten käytännön laitteistoihin.  Tutustumme laitteisiin pintaa syvemmältä ja asioita pohditaan myös laatu-, elinkaari- ja energiatehokkuusnäkökulmasta. Kurssilla on myös mielenkiintoinen harjoitus, jossa osallistujat pääsevät suorittamaan itse venttiilin vastaanottotarkastuksen.

Kenelle

Koulutus on suunnattu energiakaasujen ja polttoaineiden kanssa työskenteleville käytönvalvojille, operaattoreille, suunnittelijoille ja kunnossapitohenkilöille.

Koulutus on rakennettu siten, että melko kevyilläkin perustiedoilla voi tulla mukaan. Aiheita käsitellään kuitenkin niin yksityiskohtaisesti, että myös pidempään alalla toimineet saavat itselleen uutta tietoa.

Koulutuksen ilmapiiri on avoin. Kurssilaiset pääsevät aktiivisesti osallistumaan keskusteluun ja jakamaan omia kokemuksiaan.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujien ymmärrystä energiakaasu- ja nestepolttoainejärjestelmistä sekä niissä käytettävistä laitteista. Syvempi osaaminen auttaa heitä kehittämään työympäristöään entistä laadukkaammaksi, turvallisemmaksi ja tuottavammaksi.

Lue asiakasarvio kevään 2018 LIEKKI-koulutuksesta.

Myös räätölöidyt koulutukset

LIEKKI-koulutuksen materiaalin ympärille rakentuen, järjestämme myös räätälöityjä TUIKKU-koulutuksia, jotka voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa ja syventää asiakkaan haluamaan suuntaan.

Lisätiedot: Matti Toikka, puh. 040 500 4746, matti.toikka@konwell.fi

Ilmoittautumiset: Kaija Airaksinen, puh. 09 89464818, 040 5800904, kaija.airaksinen@konwell.fi

 

Kurssin sisältö
  • Perinteiset polttoaineet
  • LNG, biopohjaiset kaasut ja alkoholit
  • Polttoaineiden hallintaan tarvittavat venttiilit, mitta- ja turvalaitteet
  • ATEX-direktiivi
  • Ruosilantie 10, 00390 Helsinki
  • 12.4.2023–13.4.2023
  • 2 päivää
  • 680,-/henkilö/kaksi päivää €
    + alv 24%
Kouluttajat
Matti Toikka
Laatupäällikkö