Uusi ATEX-direktiivi
Euroopan Unionin uusi ATEX-direktiivi 2014/34/EU astui voimaan 20.4.2016. Uusi direktiivi korvaa vanhan 94/9/EC:n.

Voimaantulon jälkeen uudet tyyppihyväksynnät ja vaatimuksenmukaisuudet pitää tehdä uuden direktiivin mukaan. Vanhoja tuotteita saa edelleen myydä olemassa olevilla todistuksilla vanhan direktiivin mukaisina.

Uudessa direktiivissä olennaisimmat käytännön asiat pysyivät samana. Direktiivin kattavuus, terveys- ja turvallisuusvaatimukset, tuotteita ja ympäristöjä koskeva luokittelu sekä vaatimuksenmukaisuuden arviointimenettely eivät muuttuneet.

Uuden direktiivin muutokset ovat lähinnä byrokraattisia. ATEX-direktiivi muutettiin vastaamaan NLF-asetusta, 765/2008, sekä TFEU-sopimusta eli sopimusta Euroopan Unionin toiminnasta. Seuraavat olennaiset asiat ovat muuttuneet uudessa direktiivissä:

  • Käytettyjen termien määritelmät ovat tarkentuneet.
  • Talouden toimijoiden osalta määritelmät ja velvoitteet tarkentuivat vastaamaan NLF:ää.
  • CE-merkintää koskevat vaatimukset täydentyivät NLF:n mukaisiksi.
  • Ilmoitettujen laitosten eli tuttavallisemmin NoBojen osalta tuli tarkennuksia.
  • Markkinavalvontaa koskeva osuus on täydentynyt.
  • Vaatimuksenmukaisuuden ja tyyppihyväksyntätodistusten osalta sisältö tarkentui.
  • Standardiviittauksiin on muutettu uusimmat standardit.


Muutokseen liittyvä virallinen englanninkielinen ohjeistus löytyy osoitteesta:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13132/

Uusi ATEX-direktiivi 2014/34/EU löytyy osoitteesta:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32014L0034

Järjestämme ensi marraskuussa LIEKKI neste- ja kaasupolttoainekurssin, jonka aihepiiri kattaa palavien väliaineiden putkistot ja räjähtävät ympäristöt. Lisätiedot löydät kotisivujemme koulutusosiosta: http://konwell.fi/fi/koulutukset/

Bloggaajan muut kirjoitukset