Konwell Motivan asiantuntijana
Motivan uusi analyysimalli Energiatehokas höyry- ja lauhdejärjestelmä julkaistiin 8.11.2011 pidetyssä seminaarissa Tampere-talolla. Konwell toimi projektissa asiantuntijan roolissa antamalla laitetoimittajan näkemyksen.

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.

Muita projektissa mukana olevia yrityksiä ovat mm. Myllykoski Paper Oy, Metsäliitto-konserni, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Borealis Polymers Oyj, Rautaruukki Oyj, ABB Oy Service sekä CTS Engtec Oy. Hanketta rahoittivat työ- ja elinkeinoministeriö sekä hankkeeseen osallistuvat yritykset.Analyysimallin tarkoituksena on systemaattisesti kartoittaen etsiä teollisuuslaitoksista potentiaalisia energiansäästökohteita. Menettelyä mallinnettiin suomalaisella paperitehtaalla, jossa voitiin todeta investointien takaisinmaksuajan olevan noin puoli vuotta. Saavutettava säästöpotentiaali on jopa 5% yrityksen energiasta maksamasta hinnasta.

Seminaarin alustuksessa myynti-insinööri Jussi Blom Konwellilta (kuvassa) painotti puheessaan laitetoimittajan asiantuntemusta. ”Laitetoimittajan vahvuus perustuu laajaan kenttätyöhön erilaisissa teollisuuslaitoksissa” Blom totesi. ”Koska höyry- ja lauhdeprosessi on pääperiaatteiltaan samanlaista riippumatta laitoksen koosta tai sen tuotannosta, laitetoimittaja voi kokemustaan hyödyntäen toimia neuvonantajana ja teknisenä asiantuntijana. Tällöin energiasäästössä voidaan keskittyä juuri oikeisiin, muualla hyviksi todettuihin toimiin.

Palveluvalikoimassamme on myös energia-analyysin kenttäselvitystyö, jossa höyryn- ja lauhteensiirtojärjestelmät tutkitaan luotettavasti jatkotoimenpiteitä varten.” Blom tiivisti laitetoimittajan mahdollisuudet toimia yrityksen energiansäästöpartnerina.