Hooldusventiilid

Hooldusventiilid on seadmed, mille abil suunatakse voolamine ühest torust teise. Kõige tavalisem hooldusventiili rakendus on ilmselt kahe kaitseklapiga seoses, kus dubleeritud ventiilid ühendatakse sisend- ja väljundtoru hooldusventiilidega, mis on kokku ühendatud. Sellisel juhul saab ühe kaitseklapi hoida kasutuses ja teist vajadusel hooldada, kasutades ainult ühte käsiratast.

Hooldusventiile on mitmesuguseid. Saab kasutada sadul-tüüpi hooldusventiili, kus Y-kujulise korpuse keskel on sulgur. Selle mõlemal pool on tihendid. Ventiil tihendub teise tihendi vastu, kui üks ava on täielikult lahti. Seda tüüpi on näiteks ARI, FEMA ja DESCOTE toodetavad hooldusventiilid. DESCOTE hooldusventiilist on olemas ka sülfooniga mudel.

Teine võimalus hooldusventiili loomiseks on kasutada kolmesuunalist korkventiili. See võimaldab kasutada korkventiili eeliseid. Näiteks keeruka käitlemisega kemikaalide puhul on üheks võimaluseks kasutada pealistatud kolmesuunalist korkventiili. AZ tootevalikus on suunavate ventiilide süsteem, mille puhul on kaks kolmesuunalist korkventiili ühendatud ühe süsteemiga.