Lekkeandurid

Normaalses töökorras olevad GESTRA kondensaadieraldid töötavad nii, et ei lase toorauru üldse läbi. Kondensaadieraldi võib aja jooksul erinevatel põhjustel kahjustuda (näiteks määrdumise, rõhulöökide või normaalse kulumise tõttu). Sellisel juhul võib kondensaadieraldi jääda seisundisse, kus see laseb kondensaadiga koos ka toorauru läbi või kus see on täielikult suletud ega lase enam ka kondensaati läbi.

Üksainus lekkiv kondensaadieraldi võib oma nimisuurusest ja rõhust sõltuvalt põhjustada aastas kuni 50 000 eurot kahju, mistõttu selle regulaarne kontrollimine on energiamajanduslikult kasulik.

Ultrahelimõõtmine toorauru tuvastamiseks

GESTRA VKP 10 lekkeandur mõõdab lekkivaid kondensaadieraldeid täpselt ja usaldusväärselt. Mõõturi töötamine põhineb ultrahelimõõtmisel. Vea korral, st kui aur voolab läbi kondensaadieraldi, on see seadme mõõdikul visuaalselt näha. Kondensaadieraldi kontrollimiseks kulub vaid mõni sekund.

VKP 40 on omakorda uue põlvkonna lekkeandur, mille mõõtmisandmed saab edastada otse andmebaasi. See võimaldab andmeid kasutada aruannetes ning võrrelda eri aastate mõõtmistulemusi. Ka visuaalselt on uus VKP 40 erinev. Kui VKP 10 kuvab mõõtmistulemused mõõteskaalal 1–6, siis VKP 40 joonistab graafiku ning annab teate võimalike lekete või kondensaadi liikumise tõkestatuse kohta.

Kontrollime kondensaadieraldite seisukorda. Kontrollimine hõlmab mõõtmist, aruannet ja võimalikke remondisoovitusi. Vajaduse korral viime läbi ka vajalikud hooldustööd.


Lugege lisa meie mõõtmisteenuste kohta.