Voolamisnäidikud

Voolamisnäidiku ehk torustiku vaateklaasi ülesanne on näidata visuaalselt, kas torustik on protsessiainega täidetud või mitte. Tuvastamise lihtsustamiseks võib vedelikuga kasutatavale voolamisnäidikule lisada pöörlevaid rootoreid.

Paigaldamine survepoolele

Kui seadet kasutatakse aurutorus võimaliku vee tuvastamiseks, tuleb näidik paigaldada enne kondensaadieraldit. See võimaldab voolamisnäidiku abil tuvastada kondensaadieraldi võimaliku lekke.