Hägususe mõõtmine

Õli ja hägususe mõõtmine põhineb liinist võetava aine proovil, mis juhitakse läbi mõõteseadme ja viiakse siis tagasi protsessi. Läbi mõõdetava aine juhitakse valgussignaal, mille murdumine puhta aine puhul on teada.

Näiteks kondensaadisüsteemis kontrollib mõõteseade kondensaadi puhtust. Kui paljudes tööstusprotsessides kuumutatakse auruga nt õlimahuteid, on ohuks, et soojendusspiraalide purunemisel voolab õli kondensaadisüsteemi. Avastades muutuse kondensaadi puhtuses annab GESTRA OR õli- ja hägususeandur koheselt teabe edasi valvekeskusele ning vastava signaali abil suunatakse näiteks liinis oleva 3-tee ventiili abil must kondensaat varumahutisse.

Protsessi turvaseade

Nii saavutatakse olukord, et teave eriolukorrast saadakse kiiresti ning õline kondensaat ei saa kahjustada kogu kondensaadisüsteemi.

GESTRA OR 42/52 on mõeldud pidevaks hägususe, emulgeerunud õli ja rasvasisalduse kontrollimiseks.

Kasutuskohtadeks on aurukatelde kondensaadi õlisisalduse jälgimine ning veejaamade liivafiltrid, pöördosmoosi ja mineraalide eemaldamise kontrollimine.

Muudeks kasutuskohtadeks on mh reovee käitlemise jaamad ning joogitööstus.