Üle- ja alarõhu-kaitseseadmed

Ala- ja ülerõhu-kaitseklappidega saab vältida alarõhu tekkimist torustikus või mahutis ning liigse ülerõhu tekkimist süsteemis.


Vaakum tekitab häire

Alarõhk võib tekkida näiteks üledimensioneeritud soojusvaheti tõttu, kui aur kondenseerub kiiresti ja liiga suur kaitseklapp liigub samal ajal suletud asendisse. Kui loomulik rõhuerinevus muutub süsteemis negatiivseks, võib kondensaadieralduse lõppemisel tekkida hüdraulilisi lööke. Soovitame alati kasutada otstarbeks sobiva suurusega seadmekomponente. Kuid probleemide korral võib eelnimetatud juhul olla abiks vaakumikaitsest.

GESTRA, NIEZGODKA ja AWH tooted sobivad suhteliselt väikeste mõõtmete ja vooluhulkade korral. Peatükis "Mahutite õhutusventiilid" on tutvustatud gaasile sobivaid ülerõhu- ja alarõhu-kaitseseadmeid, kuid nende seaderõhud on oluliselt väiksemad kui siin lehel esitatud kaitseklappidel.

Pakume ka eritellimusena valmistatud alarõhu-kaitseseadmeid suuremate vooluhulkade jaoks.

Tavaliselt vedruajamiga

Ülerõhu- ja alarõhu-kaitseklapid sulguvad vedru jõul ja avanevad, kui ületatakse klapi seaderõhk. Olenevalt mudelist ja vooluhulgast võidakse klappidele lisada erineva suurusega koonusdetaile, mis võimaldavad jõudlust suurendada.

Veidi erinev on GESTRA RK 86A, mis on põhimõtteliselt tagasilöögiklapp, kuid tänu heale tihendusele kasutatakse seda ka alarõhu-kaitseklapina.