Tiheduse ja viskoossuse mõõtmine

Viskoossuse andur mõõdab protsessist viskoossust (mPas, cSt) pidevatoimeliselt.

 

ViscoSense3 on loodud kütteõli viskoossuse mõõtmiseks ja reguleerimiseks. Kasutuskohtadeks on laevade diisel-/raskeõlimootorid ning maismaal asuvad jõujaamad.

Tihedusmõõtur DIMF mõõdab vedelike, vedelikusegude ja mitmefaasiliste vedelike tihedust ja kontsentratsiooni.