Saatjaga rõhuerinevuse andurid

Saatjaga rõhuerinevuse andurid jälgivad rõhkude erinevust ja edastavad selle kohta elektrilise signaali. Kriitilistes kohtades saab rõhkude erinevust mõõta nt üle süsteemi filtri. Kui filter hakkab ummistuma ja rõhkude erinevus kasvab, edastatakse elektriline hoiatus hooldusvajaduse kohta.

Ka taseme ja vooluhulga mõõtmine

Saatjaga rõhuerinevuse andurid on väga täpsed ja mõõdavad väga väikeseid rõhuerinevusi. Seepärast saab neid kasutada ka pinnataseme mõõtmiseks vedeliku hüdraulilise rõhu kaudu. Rõhkude erinevuse abil mõõtmine on eriti just kõrgrõhusüsteemides väga hea alternatiiv muudele taseme mõõtmise meetoditele.

Aplisensi programmeeritavad digitaalsed piesoresistiivse anduriga varustatud saatjad sobivad kasutamiseks erinevatel tööstusobjektidel. Standardvarustusse kuulub digitaalne näidik, mis võimaldab seadet objektil häälestada ilma programmeerimisseadme abita. Saatjaid saab tarnida ka 3- või 5-suunaventiilide plokkidena.