Tööstusventiilid

Küllastunud aur on tõhus energiakandja

Aur on suurepärane tööstusprotsesside energiakandja, sest see on ainena keskkonnale ohutu ja lisaks eriti hea soojusedastusvõimega. Aur leiab kasutust üsna tihti, kui soovitakse edastada energiat jõujaamast ettevõtte erinevatesse tarbimiskohtadesse, kus aurus sisalduv energia antakse edasi vajalikele tööprotsessidele. Kui aurus enam energiat ei sisaldu, juhitakse see kondensaadieraldite kaudu enamasti tagasi jõujaama, kus kondensaat aurustatakse uuesti ja tekib pidev töötsükkel.

Otstarbekas valik

Aurusüsteemidele sobiva ventiili valimisel on oluline teada auru rõhku ja temperatuuri. Aur võib olla küllastunud või ülekuumendatud, mis juhul on auru temperatuuri tõstetud. Objektile sobiv ventiilimaterjal valitakse alati surve ja temperatuuri alusel. Auru- ja kondensaadisüsteemides kasutatakse enamasti malmist, keragrafiitmalmist, terasvalust ning erinevatest kuumakindlatest teraseliikidest tooteid. Meie tootevalik hõlmab ka külmsitkeid teraseid, kui seadmed peavad töötama madalate miinuskraadide juures. Soovime Konwelli laialdaste ja pikaajaliste müügikogemuste kaudu saadud kogemusi pakkuda ka teile. Aitame valida kõige otstarbekamad ventiilivariandid.

Aur ja ka kondensaat on oma omadustelt muudest protsesside energiakandjatest pisut erinevad, sest madalama rõhu alla sattudes auru maht kasvab. Kondensaadi puhul tekib tugev järelaurustumine, mis vajab asjatundlikkust näiteks torustiku arvutamisel ja projekteerimisel. Lisaks tehnilistele konsultatsioonidele pakume mitmekülgset temaatilist koolitust.

Kõrge temperatuur seab auruventiilidele oma tingimused

Auru puhul sobivad kõige paremini kasutamiseks ventiilid, millel ei ole pehmeid tihendeid. Kui tegemist on madalsurveauruga, pole see nõue ka päris sada protsenti kehtiv. Sellistele auruliinidele on paigaldatud ka kuulventiile. Meie filosoofia kohaselt tuleks auruliinides eelistada siiski sadulventiile, sest neid ei saa praktikas kunagi kiiresti avada. Auru- ning ka kondensaadiliinides on see eeliseks, sest kiiresti avatavad ventiilid tekitavad süsteemis kergesti hüdraulilisi lööke. Veelööke on kahesuguseid. Ühed on termilised, mille puhul kaks väga erineva temperatuuriga vett kokku saavad, ning teised hüdraulilised, mille puhul liigub veemass torus kiiresti edasi ja tekitab kokkupõrke. Suuremate mõõtmete puhul on kasutatavad ka siiberventiilid, kuid nende miinuseks on vähesem reguleeritavus.

Iga aur kondenseerub

Eraldi rubriigi moodustab kondensaadieraldus, mille alal on Konwellil turuliidrina eriti suur kompetents. Meie tootevalik hõlmab täielikku valikut seadmeid ja teenuseid tõhusalt projekteeritud ja ehitatud kondensaadisüsteemi rajamiseks. Kõik saab alguse objekti tarbeks õigesti valitud kondensaadieraldist, tehnilisest toest kondensaaditorustiku arvutamiseks ja ehitamiseks, konsultatsioonidest süsteemi keskkonna arvestamiseks nii, et süsteem saaks töötada häireteta. Sellele lisanduvad kiired ja paindlikud tarned, vajaduse korral paigaldusabi, järelhooldus kondensaadieraldite kontroll-ja mõõtmisteenusena ning kohandatud eritasemelised auru- ja kondensaaditeemalised koolitused. Tutvuge meile antud viimase koolitusalase tagasisidega.