Siiberventiilid

Siiberventiilid võib jagada kolme rühma: kiilsiibrid, plaatsiibrid ja kummisiibrid. Nende sulgemiselemendiks on siiber, mis tõuseb ja laskub käsiratta pööramisel. Ventiili ehitus on suhteliselt lihtne, seepärast on tegemist ühe levinuma tööstuseskasutatava ventiilitüübiga.

Siiberventiilide üldine eelis on väike rõhukadu, mis puudutab kõiki antud siibritüüpe. Siiberventiilide töökäik hõlmab kogu DN-piirkonda, mis võimaldab ainel takistamatult läbi sulgeava voolata. Konwelli pakutavad tooted on tihedad kõigis voolamissuundades, mis võimaldab tagasivoolu tõkestada kõigi siiberventiili tüüpide abil. Käsiratta pööramissuund tuleb valida vastavalt kasutusjuhendi soovitusele.


Selliste ventiilide puuduseks on raske reguleeritavus. Vooluhulga vähendamisel kulutab voolav aine nii sulgemispindu kui ka ventiilipesa ja vähendab sellega ventiili kasutusiga. Siiberventiile on ka võrdlemisi kallis hooldada. Üldjuhul on hooldamiseks alati vaja spetsiaalseid tööriistu.


Auru- ja kondensaadisüsteemides kasutatakse vaid kiilsiibreid. Nende kuuma- ja rõhutaluvus on sobivad ka kõige nõudlikematele objektidele. Sobivate protsesside juures leiavad kasutamist ka plaat- ja kummisiibrid.