Leegitõkestid

Leegitõkestid peatavad torustikus (in-line) liikuva leegi või tõkestavad näiteks mahutist väljaspool asuva põlengu liikumist mahutisse (end-of-line).

Leegitõkestid jagatakse kahte klassi sõltuvalt sellest, millise leegiga tegemist on. Põlengu esimeses faasis liiguvad survelaine ja leegilaine eraldi (deflagration). Kui toru jätkub ja leek jätkab liikumist, tekib plahvatav põleng (detonation), kui leegilaine kohtub survelainega.

Valikukriteeriumid saadakse protsessist

Öeldakse, et leegitõkesti ei väldi põlengut, kuid õigesti valituna ja paigaldatuna väldib see põlengu levimist kriitilistesse kohtadesse.

Leegitõkesti tüübi valimisel ja paigalduskoha kaalumisel on oluline tunda tööprotsessi ning osata hinnata potentsiaalseid süttimisohte ja –kohti.

Leegitõkestid valitakse alati vastavalt aine plahvatusklassile. Kuna leegitõkesti töö põhineb sellel, et tõkesti imeb endasse liikuva leegilaine energia ning kustutab sellega leegi, on väga oluline, et leegitõkesti oleks õigesti valitud.  Liiga tihe leegitõkesti tekitab ebaotstarbekalt suure survekao gaasi tavapärasele voolamisele, kuid teisest küljest jällegi liiga hõre tõkesti ei suuda vältida leegilaine liikumist, mis juhul see on torustikus täiesti asjatu ja vääralt turvatunnet tekitav seade.

Protego tehase katsealal Braunschweigis Saksamaal tegime selle kohta näidiskatse.

PROTEGO kasutatavad plahvatusklassid on IIA, IIB3 ja maksimaalselt IIC.