Põhjapuhastusega kogumismahuti

Segamisjahutit kasutatakse kuuma heitvee jahutamiseks enne kanalisatsiooni juhtimist.

Tavalisemad kasutuskohad on näiteks ettevõtted, mille tootmisprotsessides tekib kuuma heitvett ning aurukatlaid kasutavad ettevõtted, kus katla töövett jahutatakse töötlemata veega, kogudes samas segamisjahutis tekkivat auru.

Kui Gestra VDMi kasutatakse katla töövee jahutamiseks jahutusvee abil, võib karbonaatide settimise tulemusel tekkida setet. Seda saab vältida seadme regulaarse loputamise või happe lisamise teel.