Kiilsiibrid

Kiilsiibri puhul on sulgmehhanismiks nimele vastavalt kiilulaadne siiber. Tihendi pinnad on tasased. Kiilulaadne kuju tekitab ventiili sulgemisel pinnasurve tõusu tihendi pindadel. Ventiili ehitus on suhteliselt lihtne, seepärast on tegemist ühe levinuma tööstuses kasutatava ventiilitüübiga.

Kiil võib olla kaheosaline, jäik või elastne. Ingliskeelsed terminid on vastavalt split, solid ja flexible wedge. Kaheosaline siiber koosneb nimele vastavalt kahest osast. See tagab tiheda sulgumise ka juhul, kui ventiilile rakendub kerge vääne või temperatuurid muutuvad.  Elastsel kiilul on servadesse tehtud soon. See võimaldab kiilu tihendipindadel suurte jõudude puhul pisut painduda, misjuhul on ventiili kergem avada. Jäigal kiilul selliseid sooni ei ole. Tänu väiksemale ruumivajadusele sobib see lühikese konstruktsiooniga kiilsiibritele ja suurematele suurusklassidele.

Kiilsiibri tihendid võivad olla statsionaarsed, keermega, pressitud, keevitatud või mõni nende kombinatsioon. Tihendipindade materjalidena võib kasutada peaaegu kõiki metallist materjale. Kõik ventiilid on tehasest väljudes 100% tihedad, tihedust kontrollitakse vee- või gaasisurve abil tehtava katsega.

Gaaside ja vedelike puhul võib põhiosas kasutada samasuguseid siiberventiile. Gaaside puhul on siiski vedelikest enam põhjust pöörata tähelepanu spindli tihendi emissioonitasemele. Väikese emissioonitasemega ventiil on nii kasutaja- kui ka keskkonnasõbralikum. Peale selle tekitab spindli tihendi kaudu toimuv hajasaaste aine kadu. Lisaks madala emissioonitasemega (ISO 15848, API 622, API 624) spindlitihendiga mudelitele leidub meie tootevalikud sülfoontihendiga mudeleid sellistesse protsessi tingimustesse, kus soovitakse tagada, et ainet ei pääse spindlitihendi kaudu välisõhku.

Tavalisemad materjalid on süsinikteras ja happekindel teras, kuid meie vahendusel saab tellida ka muid variante, näiteks soodne keragrafiitmalm, külmakindel LF2 teras ning muud erilisemad materjalid.

Lisaks manuaalsele käitamisele saab kõik siiberventiilid varustada elektriajamitega.

Tootevalik hõlmab siiberventiile gaaside ja vedelkütuste teisaldus- ja jaotustorudele. Tooted on saadaval suuruses DN 15–1000 ning surveklassis PN 4-320. Saadaval on ka ANSI tooted kuni 2500#. Ühendusviisid on kas äärikutega või keevitusotstega.