Mõõteteenus
 
Mõõteteenus

Töökorras kondensaadieraldi tagab tõhusa ja energiasäästliku süsteemi ning annab märgatavat majanduslikku kokkuhoidu.

Oleme aastate jooksul kaardistanud väiksemate tootmisüksuste seisukorda ning viinud läbi süstemaatilist seisukorra jälgimist Soome suurimate aurutarbijate juures. Ettevõtte suurusele vaatamata on lõpptulemus sama – heas seisukorras süsteemi on lihtne ja soodne korras hoida. Meil oleks tuua palju näiteid, kuidas koostööd alustades sai ettevõtte rikete protsenti märkida kahekohaliste arvudega. Tavaliseks olid süsteemi hüdraulilised löögid, purunevad torud ja ebakorras süsteem, mille puhul hooldetehnikute aeg kulus erinevate kahjustuste kõrvaldamisele.

Regulaarse seisukorra jälgimise, mõõtmisaruannete ja parandusmeetmete abil on jõutud olukorrani, kus veaprotsent on langenud tasemele 1-4%. Hooldetehnikutel jääb aega muudeks töödeks ja jõujaamades on saadud väiksema aurukulu kaudu selget energia kokkuhoidu, mis annab kiirema tasuvusaja ja majanduslikku kasu.

Tellige meilt kondensaadieraldi seisukorra analüüs, tuleme kohale ning mõõdame Gestra VKP EeX ultraheli-vooluhulgamõõturiga kondensaadieraldite seisukorda.

Vt lühikest videot, kuidas mõõtmine ja hooldus läbi viiakse.

Saate meilt mõõtmistulemuste aruande ja võimalikud ettepanekud olukorra parandamiseks. Aruande põhjal saame läbi viia ka tagasiside seminari, kus laiemale publikule selgitatakse kõnealuse ettevõtte kondensaadisüsteemi seisukorda ja esitatakse vajalike meetmete kava.

Kontaktisik

Priit Zukker
müük Eestis, Lätis, Leedus