Energiaaudit
 
Energiaaudit

MOTIVA (Soome) arvestuste kohaselt tekib tööstusettevõtetes aastas 54,4 TWh jääksoojust, millest märkimisväärse osa saaks tegelikult ära kasutada.

Meie klientidele on juba tuttavad erinevad kondensaadieraldite analüüsid ja parandusettepanekud protsesside tõhustamiseks. Saame pakkuda abi ka energiaauditite tegemisel näiteks väljaseadmete uuringute läbiviijana. Vajaduse korral teeme põhjalikumad energiaauditid koos oma koostööpartneritega.

Väliuuringud on lähtekohaks parandavatele meetmetele. Olulise osa moodustavad ka uuringute põhjal koostatud aruanne, millest ilmnevad antud hetke energiatootmise kahjud, ning paranduskava koos tasuvusaegadega.

Veel pakume komponentide ja süsteemi hooldus- ja remonditeenust.

Võtke meiega ühendust, arutame asjad läbi ja leiame üheskoos just teie vajadusteks sobiva tegevusmudeli.

Kontaktisik

Priit Zukker
müük Eestis, Lätis, Leedus