Bimetall-kondensaadieraldid

GESTRA BK kondensaadieraldite töötamine põhineb rõhu ja temperatuuri järgi juhitavatel tugeva konstruktsiooniga bimetallregulaatoritel.  Regulaatori plaadid on kokku keevitatud kahest erineva soojuspaisumisteguriga plaadist, mis hakkavad soojenemisel kaarduma. Plaadipakk on kokku pandud nii, et kaarduvad plaadid paiknevad üksteise vastas ja regulaator sulgub rõhu tõusmisel. GESTRA BK kondensaadieraldi on reguleeritud nii, et see sulgub täielikult juba enne, kui aur hakkab kondensaadieraldist läbi voolama. Tänu sellele on kondensaadieraldis toorauru kadu 0 kg/h.

Tugeva konstruktsiooniga baas-kondensaadieraldi

See mudel sobib kohtadesse, kus kondensaadi kogus on suhteliselt väike, kuid rõhk seevastu kõrge. Tänu oma konstruktsioonile taluvad BK-kondensaadieraldid väga hästi ülekuumendatud auru ja sobivad suurepäraselt kasutamiseks jõujaamades. BK on tugeva sisseehitatud tagasilöögikaitse tõttu hea valik ka kohtadesse, kus projekteerimistehniliselt ei ole võimalik vältida kondensaadieralditele mõjuvaid rõhulööke. BK-seeria kondensaadieraldid sobivad ka välistingimustes kasutamiseks.