Energiaarvestid / kompenseerimisseadmed

Vooluhulgamõõturid annavad mõõtmistulemuse vastavalt nende rõhu- ja temperatuuri seadeväärtustele. Tegelikkuses võivad protsessiväärtused kõikuda seadeväärtuste mõlemale poolele ja energiaarvestite/kompenseerimisseadmete ülesanne on selle hälbe korrigeerimine. Eriti arvete koostamisel on oluline vooluhulka väga täpselt teada.

Arvesti määrab maht- ja massvooluhulga ning energia väärtused. Suure täpsuse saavutamiseks tuleb rõhust ja temperatuurist sõltuvaid muutujaid pidevalt korrigeerida.

METRA ERW 700 vastab standardis SFS-EN ISO 5167 määratletud arvestusnõuetele auru tarbimismõõtmistel

Arvestis on valmis programmeeritud vooluhulga arvestamise valem, rõhuerinevusel toimivate seadmete vallandumiskoefitsiendid eri avasuhetele ja mõõtmisviisidele ning paisumiskoefitsiendid erinevate aine puhul.

Arvestamisel kasutatakse IAP WS IF 97 aurutabelit.

Metall paisub soojenemisel. Arvutamisel võetakse temperatuuri muutusi arvesse muutes vooluava suurust vastavalt temperatuuri mõõtmistele ning eelnevalt määratud soojuspaisumistegurile.

Energiahulga määramisel võidakse arvestada ka tagasi liikuva kondensaadi energiat ja lahutada saadud tulemus tarbitud energia koguhulgast.

Arvestid tarnitakse kas kilpi paigaldatavana või seinale kinnitamiseks valmis korpustes.