Muud tooted

Tervikprojektide puhul on oluline, et tarne oleks võimalikult kompleksne.

Oleme kogunud sellele lehele täiendavaid väiketarvikuid, mida müüme ka eraldi toodetena. Sellised tooted on näiteks voolamisnäidikud ehk vaateklaasid, nõelventiilid, magnetventiilid, rõhumõõtmisventiilid, siugtorud, kaelusäärikud ja äärikutihendid.

Selle kategooria alla on paigutatud ka FlexiDrive kaugjuhtimisseade, mille abil saab ventiili manuaalse juhtimise viia kohta, kus see on kergesti ja ohutult teostatav. Peale selle pakume EasyDrive juhtimisseadet kohtadesse, kus ventiili manuaalne kasutamine on töömahukas ja samas ei soovita teha investeeringuid ka ajamitesse.