Suure jõudlusega kondensaadieraldid

Mõne protsessi korral on kondensaadi kogus äärmiselt suur, ulatudes kümnete tonnideni tunnis. Sel juhul ei ole ka suure jõudlusega ujuk-kondensaadieraldite jõudlus piisav.

Selliste objektide jaoks on GESTRA töötanud välja kompaktse suure jõudlusega TK-kondensaadieraldi, mille kondensaadieraldusvõime on koguni üle 100 000 kg/h.

Termilise abijuhtimisega taldrik-kondensaadieraldi

TK on konstruktsioonilt termilise abijuhtimisega kondensaadieraldi. Kondensaadieralduse esimesel etapil juhivad seda MK-kondensaadieralditest tuntud ühe membraaniga regulaatorid, kuid tegelik kondensaadieraldus toimub kondensaadieraldi sisse ehitatud peaventiili abil, mis koosneb spetsiaalsest sulgurist ja sulgurvõrust.

GESTRA TK sobib oma nimetusele vastavalt suure kondensaadikogusega objektidele.  Seadme tööpõhimõttest tulenevalt on soovitatav projekteerida kondensaaditorustik langevana.