Rõhualandusventiilid

Rõhualandusventiilide ülesanne on langetada süsteemi rõhk eelvalitud väärtusele. Otsetoimeline rõhualandusventiil toimib protsessiaine abil. Ventiili seadistusrõhuks valitakse rõhk, mida soovitakse saavutada väljavoolupoole torustikus.

Otsetoimelised rõhualandusventiilid sobivad kasutamiseks auru, vedeliku ja gaasiga. Vajaduse korral pakume abi ventiilide dimensioneerimisel.

Kaks tööpõhimõtet

Ajamita rõhualandamiseks saab rakendada kahte tööpõhimõtet.


Esimesel juhul paigaldatakse ventiili peale membraanketas, kuhu juhitakse impulsstoru abil rõhk ventiili väljavoolupoolelt. Sel juhul töötab ventiil impulsstorus oleva rõhu ja ventiili sisseehitatud vedru mõjul. Soovitud seaderõhule seatud vedru jõud püüab ventiili avada, samal ajal kui membraani kaudu mõjuv rõhk püüab seda sulgeda. Sellisel põhimõttel töötavad ARI ja GESTRA rõhualandusventiilid.

Teise, mõnevõrra lihtsama süsteemi korral põhineb ventiili avanemine ainult sisseehitatud vedru jõul ja ventiili sisekonstruktsioonil. Sellist tehnoloogiat kasutatakse NIEZGODKA rõhualandusventiilides.