Väändejõu mõõtmine

Väändejõu ja surve (lükkejõu) mõõtmine, aksiaalvõimsuse mõõtmine

VAF Instrumentsi väändejõu mõõtmine annab teavet võlli otsast mõõdetava seadme väändejõu kohta. Mõõtmistulemuste alusel saab analüüsida, kas võllile kandub üle kogu võimsus või kaob osa sellest mujale süsteemi. Tehtud muudatuste tulemusi saab lugeda otseselt mõõturilt. See annab süsteemidele suure kokkuhoiu potentsiaali.

Väändejõu ja surve mõõtmise tüüpiliseks rakenduskohaks on laevade sõukruvid, mille puhul avaldab võllile kanduvale väändejõule suurt mõju näiteks sõukruvi labade nurga muutmine . Optimeerides labade nurka nt vastavalt mereoludele ja veetavale kaubale, on arvestuslikult saadud kuni 5% kütuse kokkuhoidu, mis tähendab seadmesse tehtud investeeringu väga lühikest tasuvusaega. Tõukejõu mõõtmisel saab täpsustada ka laevakere määrdumisastet ja planeerida järgmise kere pesu sobivale ajale.

Kütusekulude kokkuhoid kuni 5%

Väändejõu mõõteseadme eeliseks on lisaks energia kokkuhoiule ka lihtne paigaldatavus. Selle saab ilma erioskusteta teha laeva enda hooldustööde käigus. Mõõtmisega saab ühendada kütusekulu arvestuse. Seadmetega saab ühendada max 12 temperatuurimõõtmisega varustatud vooluhulgamõõturi.

Lisaks samal teemal

Spetsifikatsiooni laadimine (pdf)

Võtke ühendust

Meie pädevad müügiesindajad aitavad teid meeleldi! Võtke ühendust!

 

Kontaktisik

Priit Zukker
müük Eestis, Lätis, Leedus