Mehaanika hooldus
 
Mehaanika hooldus

Tootmisüksuse ja selle seadmete elukaare seisukohast on olulised plaanipärane seisukorra jälgimine, ennetav hooldus ning leitud vigadele järgnevad kiired ja õigesti tehtud hooldustööd. Meie paigaldajad on läbinud peamiste esindatavate tootjate seadmeid puudutavad koolitused, mis võimaldab hooldustöid teha professionaalselt ja vajalikul moel.

Hooldustööd kohapeal

Teeme klientide juures seisukorra analüüse, mõõdame kondensaadieraldeid ning teostame ka muid hooldus- ja paigaldustöid.

Vt lühikest videot kondensaadieraldi mõõtmise ja kiirhoolduse kohta.

Meie paigaldajatel on keevitaja kvalifikatsioon, mis võimaldab teha kohapeal ventiilide keevisühendusi. Vastavalt vajadusele ning näiteks termotöötlust vajavate keevitustööde puhul kasutame allhankijate teenuseid.

Kondensaadieraldid, kaitseklapid ja sulgventiilid võib saata ka meile kontrollimiseks või hooldamiseks.

Uue teenusena on pakkuda ka energiaauditite tegemine.

Paindlik ja kiire

Tänu paindlikkusele ja laialdasele laovarule saame rikete korral kiiret abi anda.

 

Kontaktisik

Priit Zukker
müük Eestis, Lätis, Leedus