Projekteerimistugi
 
Projekteerimistugi

Meie ettevõttes on kogunenud tehnilisi oskusi kokku üle 200 inimtööaasta. Kogemuste aluseks on pereettevõtte töötajate pikaajalised töösuhted, kutseoskused ja kogemused. Lisaväärtusena saame hangitud toodetele pakkuda laialdast tehnilist tuge.

Tehniliselt ja majanduslikult sobivaim toode

Tööstusprotsesside projekteerimisel tuleb ventiilid dimensioneerida ja valida protsessi tehniliste andmete kohaselt.  Õigesti valitud ventiilid muudavad protsessi tõhusamaks, pikendavad hooldusvälpasid ja süsteemi kasutuskestust.

Meie spetsialistid aitavad valida teie protsessile sobivaimad tooted ja seadmekompleksid.

Täistarned projekteerimisest lõplike seadmejoonisteni

Tavalised tehnilised konsultatsioonid seonduvad ventiilide valimisega.  Asi võib puudutada vaid ühte ventiili või laiemat tervikut, mille puhul soovitakse näiteks ka dimensioneerida torustik või teha survekadude arvutused.  Tegemist võib olla täiesti uue ettevõttega, vana tootmisüksuse renoveerimisega või nn probleemse objekti analüüsi ja puuduste kõrvaldamisega. Pikaajalised kogemused auru- ja kondensaadisüsteemide osas annavad suurepärase valmiduse lahendada klientide keerukamadki probleemid.

Pärast olukorra analüüsi, arutelusid ja lahendusettepanekuid saame koostada dimensioneerimised, ventiilide paigaldus- ja torustikujoonised ning ka seadmete paigalduse kas enda töötajate abil või koostöös allhankijatega.

Kaardistame protsesside kriitilised kohad ning teeme esialgsed korrigeerimisplaanid ja väikesemahulised torustikumuudatused.

Meil on valmisolek ja litsentsid süsteemide automaatikalahenduste projekteerimiseks, ehitamiseks ja töölerakendamiseks ning selleks vajalike elektriskeemide koostamiseks.

Meie personalil on kogemusi auru- ja kondensaadiseadmete alal kokku rohkem kui 200 aastat. Kliendid on kirjeldanud meie teenustepaketti kui paindlikku, kiiret ja eriti asjatundlikku. Proovige teiegi!

Kontaktisik

Priit Zukker
müük Eestis, Lätis, Leedus