Protsessiventiilid

Protsessiventiilid hõlmavad laias valikus erinevates kohtades kasutatavaid ventiile, nagu nt lihtsad üldmudelid vee- ja õhutorudele ning eriventiilid keerukamatesse oludesse.

Otstarbekas ventiilivalik

Protsessiventiilide valimist puudutavad samad põhimõtted nagu ventiile üldiselt. Ventiilile rakenduvad rõhk ja temperatuur on üheks arvestusaluseks, kuid eriti nõudlikumate ainete puhul on väga oluline valida ka otstarbekas ventiili materjal. Selliste vahendajaainete puhul tõusevad oluliste teguritena esile kasutusea pikkus ja hooldusvälba pikendamine.

Protsessiained võivad olla kasutusväärtustelt samalaadsed, kuid erinevusi leidub näiteks nendes sisalduvate tahkete osakeste hulgas. Ka sellisel juhul annab otstarbekas ventiili tööpõhimõtte valimine kulude kokkuhoidu nii hooldustööde kui ka ventiili kasutusaja osas.