Proovivõtmisjahuti

Gestra proovivõtujahutid on mõeldud ennekõike katlavee proovide võtmiseks. Proovivõtujahuti väldib proovi uut aurustumist, mis on ohtlik ning toob kaasa valed mõõtmistulemused. Proovivõtmine on väga oluline aurukatelde töö osa. Asjakohane ja õigesti toimuv analüüs nõuab siiski õiget proovivõtumeetodit ja õigesti toimivaid vahendeid.

Otsese proovivõtmisega kuumast katlaveest ja survestatud liinist seondub alati risk selles osas, kas toiming tehakse õigesti. Proovi uus aurustumine proovivõtmisliinil või proovivõtmisanumas tõstab allesoleva proovivee tihedust. Sel põhjusel ei näita proov enam tegelikku katla TDSi sisaldust (soolasisaldust). Proovi aurustumine toob seega kindlasti kaasa valed mõõtmistulemused.

Gestra PK on loonud usaldusväärse ja kasutajasõbraliku katlavee proovi võtmise meetodi. Katlavee proov jahutatakse temperatuurini 25 °C ja sellega on nõuded täpse veeanalüüsi tegemiseks täidetud.

Seadmel on eelpaigaldatud instrumendiplaat, mis hõlmab survealandust ja termomeetrit ning jahutusspiraali, mille saab eemaldada.