Toiteveemahuti ja gaasieemaldus

Toitevee gaasieemaldussüsteem koosneb toiteveemahutist ja õhueemalduskuplist. Seadme ülesanne on eemaldada ainesse lahustunud kondenseerumata gaase, näiteks hapnikku ja süsinikdioksiidi.

Katlavesi peab olema vaba kivistuvatest komponentidest, et vältida katlakivi teket küttepindadele. Lahustumatu hapniku või süsinikdioksiidi sisaldus tekitab tõsist korrosiooniohtu katla küttepindadele. Toitevee gaasieemaldussüsteem kavandatakse alati vastavalt kliendi vajadustele ja protsessile ning see vastab üldistele termodünaamilistele nõuetele tagamaks optimaalset töövõimet.


Tööpõhimõte

Võimalikult hea gaasieralduse saavutamiseks juhitakse lisavesi ja tagasi juhitav kondensaat lahtritüüpi õhueemalduskuplitesse, et vedeliku loksumine oleks maksimaalne. Kütteaur juhitakse õhueemalduskuplitesse altpoolt. Lisavesi ja kondensaat voolavad pärast gaasieemaldust otse õhueraldi äärikutega ühendatud toiteveemahutisse. Toitevett soojendatakse mahutis aurugeneraatorite abil tasemele 107 °C. Gaaside lahustumist vees iseloomustab Henry seadus, mille kohaselt gaaside lahustumine väheneb, kui lahuse peal asuva gaasi osarõhk väheneb. Selle all mõistetakse praktikas seda, et gaaside lahustuvus vees väheneb, kui temperatuur kasvab ja läheneb küllastumise temperatuurile. Õhueraldis jaotatakse lisavesi ja tagasi juhitav kondensaat mitmesse eri lahtrisse, kus need puutuvad otseselt kokku kütteauruga. Protsessi abil vähendatakse hapniku ja süsinikdioksiidi lahustumist ja eemaldatakse need toiteveest. Vabanenud gaasid tõusevad mahuti ülaossa, kust need juhitakse õhueemalduskupli kaudu tuulutusliini.

Toiteveemahuti vee temperatuuri hoidmiseks soovitame kasutada temperatuuri abil juhitud ventiili ja gaasiruumi surve hoidmiseks surve abil juhitud ventiili. Vedelate ainete korral on kavitatsiooni vältimiseks oluline määrata pumba kasutatav imemiskõrgus NPSH (Net Positive Suction Head). Pumba sees oleva vedeliku surve peab jääma pidevalt kehtivast keemispunktist kõrgemale. NPSH sõltub pumbast.


Süsteemi paigaldus vähendab vee hapnikusisaldust 0,02 mg/l.