Rõhu ja temperatuuri mõõtmine

Rõhu ja temperatuuri mõõteväärtused on sageli protsesside põhiparameetriteks.

Sellistel juhtudel on vaja kiiresti teada, kas mõõdetud väärtused ühtivad protsessi seadeväärtustega või on süsteemis tõrge.

Rõhu ja temperatuuri mõõtmiseks tarnime statsionaarseid mehaanilisi mõõtureid ja saatjaid mõõtmistulemuste edastamiseks regulaatorile või automaatikasüsteemile.