Kondensaadieraldid / Steam Traps GESTRA

Aur sisaldab u 5% niiskust. See niiskus ei ole kondenseerunud, vaid liigub küllastunud auru hulgas. Teatud protsesside juures ei saa kasutada niisket auru, sellisel juhul tuleb niiskus eemaldada näiteks tilgaeraldaja abil.

Aurusüsteemidesse, näiteks torustike põhja, kondenseerub kondensaati, mis tuleb häireteta soojusedastuse tagamiseks kondensaadisüsteemi juhtida. Auru- ja kondensaadiosas on juba käsitletud põhjusi, miks tööstuses auru kasutatakse. Tööstusventiilide osas on tutvustatud toodete valimisel arvestatavaid asjaolusid. Käesolev kondensaadieralduse osa käsitleb seadmeid, mille abil saab rajada sujuvalt toimivaid auru- ja kondensaadisüsteeme. Õige seadmevalik koos kompetentse projekteerimise ja torutöödega tagavad ühtlase ja häireteta tööprotsessi.

Kondensaadieraldi igale väljundile

Kondensaadieraldid saab jagada nelja põhirühma.

1. Termilis-termodünaamilised bimetall-kondensaadieraldid on ülekuumendamist taluvad kompaktsed kondensaadieraldid. Kasutuskohtadeks on näiteks jõujaamade aurutorude kondensaadieraldid.

2. Termilised kapsel-kondensaadieraldid, mis sobivad kondensaadi eraldamiseks küllastunud auru liinidele.  Kapsel-kondensaadieraldi alarühma kuuluvad suure jõudlusega kondensaadieraldid, mille eraldusvõime on kümneid tuhandeid kilosid.

3. Mehaanilised ujuk-kondensaadieraldid, mille levinum kasutuskoht asub pärast tarbimisobjekti, näiteks soojusvahetite juures.

4. Neljandaks võib nimetada termodünaamilisi kondensaadieraldeid. Nende probleemiks on siiski puudulik õhueemaldusvõime ja toorauru kadu, seepärast Konwell nende kasutamist ei soovita.

Seadmed probleemide lahendamiseks

Aeg-ajalt tekib protsesside negatiivne rõhuerinevus, mis juhul kondensaat ei liigu süsteemis soovitud suunas. Kondensaadile võib anda abienergiat vastava tõsteseadme abil, mis tagab kondensaadieralduse kõigis olukordades.

Hooldusega seotud seisakute ajal auruliini surve kaob. Torustikku jäänud küllastunud aurust tekib siiski väheses koguses kondensaati, mis tuleks manuaalselt ventiili kaudu eemaldada. Võimalik on kasutada ka automaatset käivitusventiili AK45, mis alustab tööd surveerinevuse kadumisel ehk vastupidiselt kondensaadieraldi suhtes.

Kui auru jagatakse mitmele liinile või kondensaati kogutakse mitmelt liinilt, on see otstarbekas teha ühise sõlme abil. Kasutades auru- ja kondensaadisõlmesid saab kiirendada nt seadmehooldust, luua kompaktsemaid konstruktsioone ja säästa investeerimiskulusid.

Mõnikord võib kondensaadieraldite ja sulgventiilide juures tekkida rikkeid. Sellised rikked on vaja võimalikult kiiresti kõrvaldada, et protsessid toimiks häireteta ja ei tekiks energiakadusid. Konwelli mõõtmisteenus teeb teie eest seadmete analüüsi. Mõõtmisel kasutatav lekkeandur tuleb hankida ka kliendil endal.