Vooluhulga- ja energiaarvestid

Kondensaadi ja auru hetkevoolu andmete teadmine on protsessi juhtimise, optimeerimise ja ohutuse seisukohast väga oluline.

Energiaarvestusteks on oluline teada süsteemi lisatava aine kogust. Protsessi tõhustades võib just vooluhulgamõõturite abil kiiresti näha muudatuste majanduslikku tasuvust.

Kondensaadi mõõtmiseks kuuluvad tootevalikusse ultraheli-, magnet- ja Vortex-mõõturid.

Aurukoguse mõõtmiseks on tootevalikus Vortex-mõõturid ja arvestusteks SFS EN 5167 vastavad surveerinevustel põhinevad mõõtmised.

Rõhu ja temperatuuri mõjude kompenseerimiseks ning energia arvestamiseks on saadaval spetsiaalsed arvestid, mille andmed sobivad ka arvete koostamiseks.

Lugege eksperdi artiklit "Auru koguse ja energia mõõtmine" ajakirja „Höyry & Käyttö“ numbrist 6-7/2016