Segamisventiilid

Segamisventiili abil segatakse kahte eri gaasi. On kaks sisendit ja üks väljund. Ventiili sees on ühe spindliga ühendatud sulgesüsteem, mille abil reguleeritakse voolamist ja segamissuhet. Et segamine oleks muutuva protsessi tingimustes ühtlane, on segamisventiilid automaatsed.

Segamisventiili abil saab reguleerida kahe erineva gaasi energiatihedust. Sellisel moel saab tagada näiteks põletisse, mootorisse või gaasivõrku juhitava gaasivoo kindla kvaliteedi. Juhul kui segatakse eri temperatuuriga gaasivooge, saab segamisventiili kasutada ka gaasivoolu temperatuuri juhtimiseks. Tavalisemad kasutuskohad on gaasitoimelised sisepõlemismootorid, põletid ja biogaasiettevõtted.

Meie tootevalikus on automaatne Kühme ZDM segamisventiil, mille abil saab kasutada segamissuhet vahemikus 50:50 – 20:80 ning üldvooluhulga juhtimist kuni vooluhulgani 1:30. Ventiilil on üheaegselt püst- ja pöördliikumine. Püstliikumise abil juhitakse peamiselt vooluhulka ja pöördliikumise abil tagatakse täpne segamissuhte reguleerimine. Ventiilil on lisaks statsionaarne segisti, mis tagab hea segamistulemuse. Ventiil on saadaval nii pneumaatilise kui ka elektrilise ajamiga.