Põhjapuhastus

Täiteveega satub aurukatlasse tahket ainet, millest vees mittelahustuv osa vajub katla põhja. See aine eemaldatakse põhjapuhastuse teel.

Kiire rakendumisega

Põhjapuhastusventiil peab avanema kiiresti, et tekitada katla põhjale kinnitunud räbu eemaldamiseks vajalik löök. Katlavee raiskamise vältimiseks tohib ventiili avada ainult hetkeks.  GESTRA (M)PA põhjapuhastusventiilid on konstrueeritud just selleks kasutusotstarbeks. Neid rakendatakse käsi või membraanajamiga. Tellimusele vastavalt tarnime ventiilid varustatuna lõpplülititega ning ajamiga ventiilid koos juhtventiili ja taimeriga.