Muud tooted

Tervikprojektide puhul on oluline, et tarne oleks võimalikult kompleksne.

Kõiki väiketarvikuid, nagu vooluhulga andureid, nõelklappe, magnetventiile, manomeetriventiile, siugtorusid vms ei ole selles osas eraldi tutvustatud, kuid neid on kirjeldatud protsessipoole osas „Muud tooted“.

Selle kategooria alla on paigutatud ka FlexiDrive kaugjuhtimisseade, mille abil saab ventiili manuaalse juhtimise viia kohta, kus see on kergesti ja ohutult teostatav. Peale selle pakume EasyDrive juhtimisseadet kohtadesse, kus ventiili manuaalne kasutamine on töömahukas ja samas ei soovita teha investeeringuid ka ajamitesse.