Mikroturbiinid

G-TEAM-i mikroturbiine saab paigaldada protsessitorustikku rõhualandusventiilile lisaks või selle asemel.

Tavaliste rõhualandusventiilide abil aurusüsteemide rõhu alandamise korral ei kasutata ära kõrge rõhu energiat. Seda saaks aga kasutada elektri tootmiseks.

Heitenergia elektriks

Mikroturbiini abil saab alandada rõhku, pannes samal ajal energia abil pöörlema mikroturbiini rootori ja muundades soojusenergiat elektrienergiaks. Toodetud elektrit saab kasutada ettevõtte omatarbeks, näiteks pumpade või kompressorite käitamiseks.

Investeeringu tasuvusaega on protsessi rõhualandusväärtusi teades lihtne arvutada.

Tarnime täielikult komplekteeritud, kontrollitud ja süsteemi paigaldamiseks valmis mikroturbiine. Kasutuselevõtmisel on alati juures tarnija spetsialist.

Kontaktisik

Priit Zukker
müük Eestis, Lätis, Leedus