Krüogeenidele sobivad lahendused

Krüogeenideks nimetatakse aineid, mis on külmemad kui -90 °C. Krüogeenide voolamise käitlemine toimub samal moel muude ainete voolamisega, kuid lisaks erinevatele rõhkudele peavad komponendid taluma äärmuslikke külmakraade.

Kasutatavad materjalid peavad olema külmakindlad, näiteks austeniitsest roostevabast terasest. Lisaks on ventiilidele vaja külmumise vältimiseks paigaldada spindli pikendused. Samuti peavad kõik komponendid olema väga puhtad ja kuivad.

Krüogeenilistel temperatuuridel toimuvad roostevaba terase kristallstruktuuris martensiidile omased muutused. Väike osa materjali kristallidest vahetab püsivalt kristallstruktuuri. See on oluline peenmehaanilistes seadmetes sh. ventiilides, sest materjali maht pisut kasvab. Sellisel juhul võib tihendi pind muuta kuju ja ventiil hakkab lekkima. Vormimuutust saab siiski kontrollida- head krüogeeniventiilid on enne töötlemist külmtöödeldud.

Külmad protsessiolud nõuavad ventiilidelt kõrget kvaliteeti

Väga madalatel temperatuuridel on tootmise kvaliteedil suurem tähtsus. Tuleb valida seadmed, mille projekteerimisel on arvestatud krüogeenika erinõudeid mh peab tootmisel olema tagatud kõrge kvaliteeditase.

Mida suurem on protsessiaine ja keskkonna vaheline temperatuuride erinevus, seda olulisem on soojusenergia voogude juhtimine. Kuna temperatuuri erinevuse suurenemisel tõusevad ka soojakaod, siis tuleb suurte temperatuurierinevuste puhul arvestada ka võimalusi neid erinevusi ära kasutada. Üks võimalus soojuse edasi kandumist toru ja keskkonna vahel minimeerida on kasutada topeltkestaga toru. Gaasistumisel tekkivat mehaanilist energiat saab aga salvestada mikroturbiini abil.

Saadaval ka ventiilid LNG-le

Veeldatud maagaas LNG on krüogeeniline kütus. Selle gaasistumispunkt on -163 °C. LNG-l on kõrge energiatihedus, mis muudab selle teisaldamise tõhusaks. LNG kasutamine kütusena nõuab siiski gaasistamist, mis saab toimuda selleks loodud asutuses või otse kasutuskohal. Meie kaudu on saadaval seadmeid ka muudele krüogeensetele ainetele.

 

Vt meie webinari salvestust  Ventiilid krügeensetele ainetele


Krüogeensete toodete tootevalik hõlmab mitmesuguseid sulg-, reguleer- ja kaitseventiile, mõõteseadmeid, soojusvaheteid ning energiavoogude juhtimiseks sobivaid seadmeid.