Lahendused gaasidele ja kütustele

Gaasi ja kütusega seotud lahenduste tootevalik hõlmab seadmeid gaaside ja vedelkütuste käitlemiseks.
Kõik veebilehel toodud seadmed on saadaval vastavalt ATEXi normidele.

Ventiilid on valmistatud kas täiesti mittesüttivatest materjalidest või on tuleohutud ja läbinud „fire safe“ testimise. Ventiilide tootevalik sisaldab sulg-, hädasulg- ja reguleerventiile ning tagasilöögiklappe ja kaitseklappe. Ventiile on saadaval ka sülfoontihendiga. Suurem osa gaasi- ja kütuseventiilidest on madala emissioonitasemega ning omavad kas ISO 15848-1 või TA-Luft emissioonisertifikaati.

Lai valik kaitseseadmeid

Lisaks kaitseventiilidele sisaldab kaitseseadmete tootevalik kaitseplaate, üle- ja alarõhuventiile ning mahutite õhutusventiile. Tooterühm sisaldab ka turvalukustusi ohutu kasutusjärjestuse tagamiseks ning kiirsulgemisseadet torustiku ohutuks ja kiireks isoleerimiseks. Leegitõkestite abil tagatakse, et võimalik süttimine jääks ohutult väljapoole torustikke ja mahuteid. Ventiiliajamite abil saab ka suuri ventiile kiiresti ja lihtsalt juhtida.

Proovivõtmise osa hõlmab proovivõtmisventiile gaasilistele, vedelatele ja kahefaasilistele ainetele.

Mõõteseadmed täiendavad käsiventiilide tootevalikut

Andurite tootevalik sisaldab seadmeid tiheduse ning vedelike viskoossuse mõõtmiseks. Ka vooluhulga mõõtmiseks on suures valikus mõõtureid ning arvestus- ja kompenseerimisüksusi mõõtmistulemuste viimistlemiseks. Pinnataseme mõõtmiseks pakume tasemelüliteid, saatjaga tasemelüliteid ning tasemeandureid. Ka rõhu ja temperatuuri mõõtmiseks on saadaval mõõturid, andurid ja saatjad.

Rõhu ja vooluhulga reguleerimise mehhanismide osa sisaldab teavet kliendi nõuetele vastavalt projekteeritud ventiiliseadmete kohta.

Plaatsoojusvahetite osa sisaldab teavet tõhusa soojuse edastamise kohta ühest vahendajaainest teise.

Meie tootevaliku kõik sulg- ja reguleerventiilid saab varustada pneumaatiliste, elektriliste või hüdrauliliste ajamitega, millele saab lisaks paigaldada asendiandurid ja lõpulülitid.