Arvestus- ja kompenseerimisüksused

Vooluhulgamõõturid annavad mõõtmistulemuse vastavalt protsessi rõhu- ja temperatuuri seadeväärtustele. Tihti soovitakse mõõtmistulemusi normaaltingimustes. Kompenseerimisüksuste ülesanne on teha vastavad parandused. Eriti just arvete koostamisel on oluline vooluhulka väga täpselt teada.

Vedelkütuste mahuvoolu saab muuta massivooluks, mõõtes temperatuuri ja arvutades tiheduse mõõdetud temperatuuril.

Maagaasi koguse mõõtmine põhineb mahuvoolu mõõtmisel. Kokkusurutavusest tulenevalt peab koguse mõõtmisel saadud mahuvoolule lisaks arvestama mõõtmiskohas valitsevat rõhku ja temperatuuri. Mõõdetud maagaasi mahuvool teisendatakse ümber normaaloludele (0 ºC ja 1,01325 bar). Täpsetel mõõtmistel võetakse arvesse ka kokkusurutavuse koefitsient, sest maagaas erineb käitumiselt pisut ideaalgaasist, eriti kõrgematel rõhkudel.


Kasutatud arvestusviisid gaasilistele ainetele:

  • ideaalgaasi mudel
  • Redlich-Kwong
  • GERG 88
  • vooluhulga korrigeerimine võttes arvesse temperatuuri, rõhku ja kokkusurutavust

Ka valmis paigalduskomplektidena

Arvestusüksus METRA ERW 700 määrab väärtused mahu- ja massivoolule ning energiale. Suure täpsuse saavutamiseks tuleb rõhust ja temperatuurist sõltuvaid muutujaid pidevalt korrigeerida.


Arvestid tarnitakse kas kilpi paigaldatavana või seinale kinnitamiseks sobivates korpustes.