Automaatsed käivitus-vee-eraldusventiilid

Üldjuhul püütakse protsessid projekteerida nii, et nendes ei oleks käänukohti ega tõusvaid kondensaaditorustikke.  Praktikas on see sageli siiski võimatu ja torusid tuleb suunata nii alla kui üles. Eelkõige käivitusetapil võivad seetõttu protsessis tekkida tõrkeolukorrad, näiteks hüdraulilised löögid, mille korral torustikus kohtuvad kuumad ja külmad veemassid.

Näitena võib tuua üsna tavapärase olukorra, mille korral aurujaotussõlme väljavoolupoolel paikneb kondensaadieraldi, kuid kondensaaditorustik on tõusev. Kondensaadieraldi töötab laitmatult seni, kuni kogu süsteem on rõhu all. Kui aurusõlme sulgventiil suletakse, langeb ka sõlme rõhk, kondensaadieraldi lõpetab töötamise ja ülejäänud kondensaat jääb aurusõlme. Sel juhul on oht, et sõlme uuesti soojakskütmisel kohtuvad kuum aur ja külm kondensaat ning põhjustavad aurusõlmes tugevaid termilisi hüdraulilisi lööke.

Vedru jõul töötav ventiil rõhuta torustike tühjendamiseks

Just selliste tõrkeolukordade vähendamiseks on GESTRA välja töötanud automaatse, ajamita, rõhupõhiselt töötava käivitus-vee-eraldusventiili AK.

AK saab seada avanema näiteks rõhul 1 bar. Kui rõhk torustikus tõuseb üle määratud rõhu, on AK suletud, kuid kui rõhk langeb ja kondensaadieraldi lõpetab töötamise, siis AK avaneb ja laseb ülejäänud kondensaadi välja kanalisse. Süsteemi käivitamisel sulgub AK automaatselt, kui ettenähtud rõhk on saavutatud.

Käivitus-vee-eraldusventiilid AK sobivad suurepäraselt torustike automaatseks tühjendamiseks, kui on oht, et torustik võib talvel külmuda põhjusel, et torustikus ei toimu rõhu puudumise tõttu voolamist.