Juhtivuse mõõtmine

Juhtivuse mõõtmist kasutatakse peamiselt aurukateldes katlavee ja kondensaadi jälgimiseks. Katlavee kvaliteedile määratakse piirväärtused, mida juhtivuse mõõtmise kaudu jälgitakse. Kui vee kvaliteet piirväärtustest erineb, teavitab andur muudatusest süsteemi, mis suunab näiteks katlasse lisavett..

Eesmärgiks energia säästmine

Katlavee õige doseerimine on oluline nii katla sisemuse korrasoleku tagamiseks ja hooldustarbe minimeerimiseks kui ka selleks, et juhtivuse mõõtmise abil tagada vee optimeeritud väljavoolukogus. Lisavett kasutatakse siis võimalikult vähe.

Juhtivuse mõõtmist saab kasutada ka näiteks lekke tuvastamiseks sellises soojusvahetis, mida läbib kaks erineva juhtivusega ainet. Kui soojusvaheti lekke tõttu ained segunevad, annab juhtivusandur kohe süsteemile hoiatusteate.

GESTRA LRG(T) juhtivusandurite valikus on mudeleid nii käsitsi kui automaatse temperatuuri kompenseerimisega. Juhtivuse kohta edastatakse andmed andurisse integreeritud aktiivse saatja (väljundsignaal 4–20 mA) või eraldi võimendi abil. Anduri ja võimendi vaheline andmeside on digitaalne. Mõõdetava vedeliku juhtivus peab olema vähemalt 0,5 μS/cm.

GESTRA tootevalikus on juhtivusanduri jaoks ka juhtseade LRS 1-7a, millega saab muuhulgas juhtida 3-suunaventiili, et eemaldada saastunud kondensaat.