Rõhualandusventiilid

Rõhualandusventiilide ülesanne on langetada süsteemi rõhk eelvalitud väärtusele. Selleks seatakse ventiilile rõhk, mida soovitakse saavutada ventiili väljavoolupoolel olevas torustikus.

Kui tegemist on aururõhu alandamisega, tuleb arvestada auru ruumala suurenemisega rõhu alandamise järel ning suurendada toru läbimõõtu. Anname meeleldi nõu torude mõõtmete määramisel ja vooluhulkade reguleerimisel.

Rõhualandusventiilid sobivad kasutamiseks auru, vedeliku ja gaasiga.


Kaks tööpõhimõtet

Ajamita rõhualandamiseks saab rakendada kahte tööpõhimõtet.

Esimesel juhul paigaldatakse ventiili peale membraanketas, kuhu juhitakse impulsstoru abil rõhk ventiili väljavoolupoolelt. Sel juhul töötab ventiil impulsstorus oleva rõhu ja ventiili sisseehitatud vedru mõjul. Soovitud seaderõhule seatud vedru jõud püüab ventiili avada, samal ajal kui membraani kaudu mõjuv rõhk püüab seda sulgeda. Sellisel põhimõttel töötavad ARI ja GESTRA rõhualandusventiilid.

Teise, mõnevõrra lihtsama süsteemi korral põhineb ventiili avanemine ainult sisseehitatud vedru jõul ja ventiili sisekonstruktsioonil, nagu näiteks NIEZGODKA rõhualandusventiilidel.